ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޯމަ 10:48
ސޯމާލިއާގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ހުސެއިން ރޮބްލް
ސޯމާލިއާގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ހުސެއިން ރޮބްލް
ރޮއިޓަރސް
ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ރޮބްލް ސަސްޕެންޑްކުރުން
ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއްގައި ސޯމާލިއާގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
އެގައުމުގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ބާރުފޯރުވާކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ވެސް ކޮށްފައިވޭ

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއްގައި ސޯމާލިއާގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ހުސެއިން ރޮބްލް ސަސްޕެންޑްކުރަން އެގައުމުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ނިންމަވައިފިއެވެ.

ސޯމާލިއާގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ސަސްޕެންޑްކުރަން ނިންމަވާފައިވަނީ ދެ ލީޑަރުންގެ ދެމެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް ހުރި ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އަދި އެގައުމުގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ކުރިއަށްދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ސޯމާލިއާގެ ރައީސް ދެއްވި ސްޓޭޓްމެންޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ހުސެއިން ރޮބްލޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން އެކަހެރިކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކަކާއި، ޕަބްލިކް ފަންޑުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމާއި އަދިވެސް މިނޫން އެކި އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ތަހުގީގެއް މިވަގުތު ކުރިއަށްދާތީ ކަމަށެވެ. އަދި މިނިސްޓަރުންގެ ކައުންސިލްގެ އެހެން މެމްބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސޯމާލިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ މިވަގުތު އެގައުމުގައި ކުރިއަށްދާ އިންތިޚާބަށް ހުރަސް އެޅުމަށް ހުސެއިން ރޮބްލް މަސައްކަތްކުރާކަމަށް މީގެ ކުރިން ބުނެފައެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ މެންޑޭޓުން ބޭރުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާކަމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް