ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޯމަ 06:59
ގްރީސްގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕަޕޫލިއަސް  (ކ)
ގްރީސްގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕަޕޫލިއަސް (ކ)
ރޮއިޓަރސް
ކަރޯލޯސް އަވަހާރަވުން
ގްރީސްގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕަޕޫލިއަސް އަވަހާރަވެއްޖެ
 
ޕަޕޫލިއަސް އަވަހާރަވީ އާދީއްތަ ދުވަހު، އުމުރުން 92 އަހަރުގައި

ގްރީސްގެ ކުރީގެ ރައީސް ކަރޮލޯސް ޕަޕޫލިއަސް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

ޕަޕޫލިއަސް އަވަހާރަވީ އާދީއްތަ ދުވަހު، އުމުރުން 92 އަހަރުގައެވެ.

ޕަޕޫލިއަސް ވަނީ 2005 ވަނަ އަހަރާއި 2015 ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު ގްރީސްގެ ރައީސްކަން ދެ ދައުރުގައި ކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، 1985 ވަނަ އަހަރުން 1989 ވަނަ އަހަރަށް އަދި 1993 ވަނަ އަހަރުން 1996 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޕަޕޫލިއަސް ވަނީ ގްރީސްގެ ޙާރިޖީ ވަޒީރު ކަންވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

ގްރީސްގެ 'ޕަސޯކް' ޕާޓީގައިވެސް އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ޕަޕޫލިއަސް އަވަހާރަވުމާއެކު އެގައުމުގެ މިހާރުގެ ރައީސް ކެޓެރީނާ ސަކެލާރޯޕުލޫ ވަނީ ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޙުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކުން ގައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް ޕަޕޫލިއަސް ކުރެއްވި މަސައްކަތް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރާއި، 1967ން 1974ށް ގްރީސްގެ މިލިޓަރީ ޖުންޓާއާއި ދެކޮޅަށް ޕަޕޫލިއަސް ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް ސަކެލާރޯޕުލޫ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މައުމޫން ސަލީމް
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް