ކ. މާލެ
|
24 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 19:36
ސަސް އާއި ޓީސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ސަސް އާއި ޓީސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް
ޓީސީ އަތުން ސަސްއަށް މޮޅެއް
ސަސް މޮޅުވީ ޓީސީ އަތުން 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
މިއީ މި މުބާރާތުގައި ސަސްއިން ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅު

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު އަތުން ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ސަސް މޮޅުވީ ޓީސީ އަތުން 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި ސަސްއިން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 35 ވަނަ މިނެޓުގައި ސަސްއަށް ލީޑު ނަގައިދިން ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު އަޙްމަދު އައިހަމެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި އިބްރާހީމް އަތީގް ހަސަން (އިއްބެ) ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، ސަސްގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މެޗުގެ 67 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓީސީގެ ތޮލާލް ނަސީރު ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، އެ ޓީމަށް ފަރަގު ކުޑަކޮށްދީފައެވެ. އެކަމަކު އޭގެ އަށް މިނެޓު ފަހުން ސަސްއިން އަލުން ލީޑު ފުޅާކުރިއިރު، މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އިއްބެއެވެ.

މިއީ މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ސަސްއިން ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅެވެ. އެގޮތުން މުބާރާތުގައި މީގެ ކުރިން ކުޅުނު މެޗުން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުން ވަނީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ސަސް ބަލިކޮށްފައެވެ. އަދި މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ސަސް އަތުން ޓީސީ ބަލިވިއިރު، މީގެ ކުރިން ކުޅުނު މެޗުގައި ޓީސީން ވަނީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުލަބު އީގަލްސް ބަލިކޮށްފައެވެ.

މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު މި އަހަރު ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ބާއްވާއިރު، މި ފަހަރުގެ މުބާރާތް ރާވާފައިވާ ގޮތުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމުގެ މެދުގައި ލީގު ބުރެއް ކުޅުމަށްފަހު، މުބާރާތުގެ ފައިނަލުުގައި ކުޅޭނީ ލީގު ބުރުގެ އެންމެ މޮޅު ދެ ޓީމެވެ. މި މުބާރާތުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅޭ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އީގަލްސް އާއި މާޒިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް