ކ. މާލެ
|
21 ޑިސެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 11:45
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ޖެހިގެން މަރުވީ ޓެކްސަސްގެ މީހެއް
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ޖެހިގެން މަރުވީ ޓެކްސަސްގެ މީހެއް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ޖެހި އެމެރިކާގައި ފުރަތަމަ މަރު ރިޕޯޓް ކޮށްފި
 
ކުރިން ބަލި ޖެހި ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ މީހުންނަށްވެސް މި ވޭރިއަންޓް ޖެހޭ
 
އިޒްރޭލުން ވަނީ އެމެރިކާ "ނޯ-ފްލައި" ލިސްޓްގައި ހިމަނާފަ
 
ވޭރިއަންޓް 89 ގައުމަކުން ފެނިފައިވޭ

ކޮވިޑް-19ގެ އައު ވޭރިއަންޓް އޮމިކްރޯން ޖެހި އެމެރިކާގައި މީހަކު މަރު ވެއްޖެއެވެ.

ހަލުވިކަމާއެކު މި ވޭރިއަންޓް އެމެރިކާގައި ފެތުރެމުންދާއިރު މިއީ މި ވޭރިއަންޓް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރި ފުރަތަމަ މަރެވެ. މަރުވެފައިވާ އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ މީހާ ވެކްސިންގެ އެއްވެސް ޑޯޒެއް ފުރިހަމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށާއި، ކުރިން ބަލި ޖެހި ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ މީހުންނަށްވެސް މި ވޭރިއަންޓް ޖެހޭ ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޗީފް ޓެޑްރޮސް ވިދާޅުވީ، އެމެރިކާގައި ފާއިތުވި ހަފްތާގައި ރިޕޯޓްކުރާ ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ 73.2 އިންސައްތަކައަކީ، އައު ވޭރިއަންޓް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކޭސްތައް ކަަމަށެވެ. އަދި މިއީ އައު ވޭރިއަންޓް ޖެހިގެެން މިހާތަނަށް ރިޕޯޓްކުރި ފުރަތަމަ މަރު ކަމަށެވެ.

ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓަށްވުރެ ހަލުވި ކަމާއެކު އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ފެތުރެމުންދާކަމުގެ ގިނަ ހެކިތަކެއް މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާކަމަށް ޖެނީވާގައި ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ނިއުސް ބްރީފިންގ ގައި ޓެޑްރޮސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އިޒްރޭލުން މިހާރު ވަނީ އެމެރިކާ އެ ގައުމުގެ "ނޯ-ފްލައި" ލިސްޓްގައި ހިމަނާފައެވެ.

ނިއުޒިލެންޑުންވެސް ވަނީ އެ ގައުމު ހުޅުވާލުމާ މެދު ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ގޮސްފައެވެ، އެގޮތުން އައު ވޭރިއަންޓް ފެތުރެމުންދާތީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހާ ހަމައަށް މުއްދަތު ވަނީ ދަންމާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މައުމޫން ސަލީމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް