ކ. މާލެ
|
21 ޑިސެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 07:29
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ
ރޮއިޓަރސް
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ބާރު މިނެއްގައި ފެތުރެނީ، ނުރައްކާ ބޮޑު: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ
 
ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށި މީހުންނަށް މި ވޭރިއަންޓް ޖެހޭ މިންވަރު އިތުރު
 
ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު ދަނީ އިތުރުވަމުން
 
މި ވޭރިއަންޓް 89 ގައުމަކުން ވަނީ ފެނިފައި

ކޮވިޑް-19ގެ އައު ވޭރިއަންޓް އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ބާރު މިނެއްގައި ފެތުރެމުންދާތީ، އެކަމުގެ ނުރައްކާތެރި ސިގްނަލް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ދީފިއެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޗީފް ސައިންޓިސްޓް ސޯމްޔާ ސްވާމިނަތަން ވިދާޅުވީ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ޖެހެމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް އިތުރުވަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި ގައުމުތަކުގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ބާރުބޮޑުވަމުންދާއިރު، މީގެ ކުރިން ފެނިފައިވާ ވޭރިއަންޓް ތަކަށްވުރެ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓްގެ ނުރައްކާ ކުޑަކަމަށް ނިންމާލުން ބުއްދިވެރިއެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށި މީހުންނަށް މި ވޭރިއަންޓް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ސޯމްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށި މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ގައުމުތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ވެކްސިންގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް އޭނާ ވަނީ އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމް ވިދާޅުވީ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓަށްވުރެ ބާރަށް ފެތުރެމުންދާކަމުގެ ހެކިތައް މިހާރު ފެންނަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި ވެކްސިން ޖަހާފައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ކުރިން ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އަލުން މި ވޭރިއަންޓް ޖެހުން ގާތް ކަމަށް ޓެޑްރޯސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މި ވޭރިއަންޓްގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަން ހާމަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެފްރިކާގެ ދެކުނު ބިތުގެ ގައުމުތަކުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް މިހާރު ވަނީ ދުނިޔޭގެ 89 ގައުމަކުން ފެނިފައެވެ. ކޮންމެ ތިން ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި، މި ވޭރިއަންޓަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ދެގުނައަށް އިތުރުވަމުންދާކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް