ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 18:48
ޓައިފޫން ރާއީއާ ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު ގެދޮރުން ނިކުންނަން ޖެހުން
ޓައިފޫން ރާއީއާ ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު ގެދޮރުން ނިކުންނަން ޖެހުން
ޓައިފޫން ރާއީ
ފިލިޕީންސްގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް މިނިސްޓްރީން ދަނީ އެހީވަމުން
 
އާއިލާތަކާ ގުޅޭނެ އިންތިޒާމު ދަނީ ހަމަޖައްސައިދެމުން
 
ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ކާނާއާއި ބޯފެން ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުން

ޕިލިޕީންސްގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ފިލިޕީންސްއަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާން، ޓައިފޫން ރާއީގެ ސަބަބުން ފިލިޕީންސަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އެކި ވަރުގެ ގެއްލުންތައް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. އެ ގައުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި ދަރިވަރުންވެސް ދިރިއުޅެމުންދާއިރު، ތޫފާނާއެކު އެ ދަރިވަރުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހާލުގައި ޖެހިފައެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ގެންދަނީ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ކަންކަން ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންނެވެ. މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ފިލިޕީންސްގެ ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި، ފިލިޕީންސްއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާ ގުޅިގެން ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި ފިލިޕީންސްގެ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ކައުންސިލްއާ ގުޅިގެން އެ ދަރިވަރުންނަށް ކާނާއާއި ބޯފެން އަދި އާއިލާތަކާ ގުޅޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެމުންދާކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޓައިފޫން ރާއީއާ ގުޅިގެން ފިލިޕީންސްގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ވަނީ މެދުކެނޑިފައެވެ.

121 މޭލު ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހުނު ތޫފާނަށް ފަހު، ފިލިޕީންސްގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ހާދިސާތައް ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ. މި ހާދިސާގައި މިހާތަނަށް 27 މީހަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ރެސްކިއު އޮޕަރޭޝަންތައްވެސް ކުރިއަށްދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެތައް ލައްކަ ބައެއްގެ ގެދޮރު ގެއްލި، ވަނީ ހާލުގައި ޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް