ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 00:58
އާސެނަލުގެ ފޯވާޑް ޕިއޭ-އެމެރިކް އޮބާމަޔަން
އާސެނަލުގެ ފޯވާޑް ޕިއޭ-އެމެރިކް އޮބާމަޔަން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އޮބާމަޔަން އަތުން ބޭންޑް އަތުލުން
އޮބާމަޔަން އަތުން އާސެނަލުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަތުލައިފި
 
އޮބާމަޔަން އަތުން ބޭންޑް ނެގީ ކުލަބާ މެދު އުފެދުނު ދެބަސްވުމެއްގެ ތެރެއިން
 
ވެސްޓް ހޭމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނެގި ސްކޮޑުގައި އޮބާމަޔަން ހިމަނާފައެއް ނުވޭ

އަޚުލާގީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އާސެނަލުގެ ކެޕްޓަން ގޮބެނަށް އުފަން ޕިއޭ-އެމެރިކް އޮބާމަޔަން އަތުން ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަތުލައިފިއެވެ.

އަޚުލާގީ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން އެންމެ ފަހުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ސައުތެމްޓަން އަތުން 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން އާސެނަލް މޮޅުވި މެޗަށް ނެގި ސްކޮޑުގައި އުމުރުން 32 އަހަރުގެ އޮބާމަޔަން ނެތެވެ. އޭނާގެ ބަދަލުގައި ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިގެން އެ މެޗުގައި ކުޅުނީ ފޯވާޑް އަލެކްސަންޑަ ލަކަޒޭޓެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އާސެނަލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން އަޚުލާގީ މައްސަލަތައް ފެނުން ނޭދޭ ކަމަށާއި، ޚާއްސަކޮށް ކެޕްޓަނުގެ ފަރާތުން އަޚުލާގީ މައްސަލަތައް ފެނުން އެއީ ގަބޫލުކުރަން ދަތި ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އާސެނަލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން އެއީ ކުޅުންތެރިން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައިވެސް މި ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޮބާމަޔަން އަތުން ކެޕްޓަން ބޭންޑް ނެގި އަސްލު މައްސަލަ އާސެނަލުން ހާމަކޮށްފައިނުވި ނަމަވެސް، އޭނާ އަތުން ބޭންޑް އަތުލީ ކުލަބުގެ ހުއްދަނެތި އާއިލާއާ ބައްދަލުކުރަން ފްރާންސަށް ދިއުމުން، އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ކުލަބާ މެދު އުފެދުނު ދެބަސްވުމެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެއާއެކު އޮބާމަޔަން އަތުން ކެޕްޓަން ބޭންޑް ނަގަން ނިންމިއިރު، ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އާސެނަލުން ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނެގި ސްކޮޑުގައިވެސް އޮބާމަޔަން ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ. ސައުތެމްޓަންއާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލުން ކުޅުނު މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނީ ކުޅުންތެރިންގެ އަޚުލާގީ މައްސަލަތަކަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ޓީމުގެ ތެރޭގެ މައްސަލަތަކާ މެދު ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޮބާމަޔަންގެ އަޚުލާގީ މައްސަލައެއް ފާހަގަވިއިރު، މީގެ ކުރިން މި އަހަރުގެ މާޗު މަހުވެސް އޭނާގެ ފަރާތުން އަޚުލާގީ މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން އެ ފަހަރު މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް އޮބާމަޔަން ހާޒިރުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އޮބާމަޔަންއަށް މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އާސެނަލުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް ދިނީ ސަޕޯޓަރުންނާ ޖެހުނު މައްސަލަތަކަކަށް ފަހު އޭރުގެ ކެޕްޓަން ގްރޭނިޓް ޝާކާ އަތުން ބޭންޑް ނެގުމަށްފަހުއެވެ. އެގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރު އޮބާމަޔަންއަށް ބޭންޑް ދިންއިރު، އޭރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކީ އުނާއި އެމެރީއެވެ.

ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑް ދޫކޮށް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު 63 މިލިޔަން ޔޫރޯއަށް އާސެނަލަށް ސޮއިކުރި އޮބާމަޔަން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އާސެނަލުގެ އެއްބަސްވުން އިތުރު ތިން އަހަރަށް އާކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ އާސެނަލުގައި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގެ ނިޔަލަށް މަޑުކުރާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
50%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް