ކ. މާލެ
|
13 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޯމަ 07:17
ސައުތު އެފްރިކާގެ ރައީސް
ސައުތު އެފްރިކާގެ ރައީސް
ރޮއިޓަރސް
ސައުތު އެފްރިކާގެ ރައީސް
ސައުތު އެފްރިކާގެ ރައީސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް!
 
ރަސްމީ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ނައިބް ރައީސާއި ހަވާލުކުރައްވާފައި
 
މިވަގުތު ހުންނެވީ އަމިއްލަފުޅަށް އެކަހެރިވެވަޑައިގެން

ސައުތު އެފްރިކާގެ ރައީސް ސިރިލް ރަމްޕޯސާ ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސްގެ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ސައުތު އެފްރިކާގެ ރައީސްގެ އޮފީހުން ނެރިފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ރަމްޕޯސާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެވަޑައިގެންނެވިކަން އެނގިވަޑައިގަތީ އާދީއްތަ ދުވަހު ޓެސްޓް ހެއްދެވުމުން ކަމަށެވެ. އަދި ފެންނަމުން ދަނީ އާދައިގެ އަލާމާތްތަކެއް ކަމަށެވެ.

އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވަން ފެއްޓެވީ އެގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ ނައިބު އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި މެމޯރިއަލް ހަފްލާއިން އެނބުރިވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ކަމަށެވެ.

69 އަހަރުފުޅުގެ ރަމްޕޯސާ އެ ހަފްލާގައި ހުންނެވީ މާސްކް އަޅުއްވައިގެންނެވެ. އަދި 2 ޑޯޒް ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސްގެ އޮފީހުން ބުނެއެވެ. އަދި މިވަގުތު ހުންނެވީ ކޭޕް ޓައުންގައި އަމިއްލަފުޅަށް އެކަހެރިވެވަޑައިގެން ކަމަށާއި، ރަސްމީ މަސައްކަތްޕުޅުތައް ހަފްތާއަކަށް ނައިބް ރައީސާއި ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓް އޮމިކްރޯންއާއި ގުޅިގެން އެގައުމުގައި ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ރިޕޯޓްކުރަމުން އަންނަ މިންވަރު ވަނީ 20،000ށް އަރާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މައުމޫން ސަލީމް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް