ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
|
12 ޑިސެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 09:52
ގދ.ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ގދ.ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
އެމްޓީސީސީ
ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް
ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޖާގަ އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 60 އިންސައްތަ ނިމިއްޖެ
 
މި ހޮސްޕިޓަލަކީވެސް ޓަރޝަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމި ހޮސްޕިޓަލް ތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ހޮސްޕިޓަލެއް
 
މި މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 33.5މިލިއަން ރުފިޔާއަށް

ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ.އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޖާގަ އިތުރު ކުރުމަށާއި މަރާމާތު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 60 އިންސައްތަ މަސައްކަތް، މިހާތަނަށް ނިންމައިފި ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފިއެވެ.

މި މަސައްކަތް ކުރަން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިިންގ ކޮމްޕެނީ އެމްޓީސީސީއާއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނެފައިވަނީ ޑރ.އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 64 އިންސައްތަ މިހާރު ނިމިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އޯޕީޑީ އިމާރާތުގައި އެއަރ ކޮންޑިޝަން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ 09 ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޑރ.އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އޯޕީޑީ ސަރަޙައްދާއި، އިމަރޖެންސީ ރޫމާއި، ލޭބަރ ރޫމްގެ އިތުރުން ޕްރައިވެޓް ރޫމްތައް ބޮޑުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މި މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 33.5މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

Advertisement

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްދޭ މި ހޮސްޕިޓަލަކީ އެ ސަރަޙައްދުގެ ރަށްތަކުން ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބަރޯސާވާ ހޮސްޕިޓަލެވެ.

ރާއްޖޭގެ 5 ސަރަޙައްދުގައި ޓަރޝަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމި ހޮސްޕިޓަލު ތަކުގެތެރޭގައިވެސް ގދ.ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލް ހިމެނެއެވެ. ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި، ޖާގައިގެ ސަބަބުން އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ހޮސްޕިޓަލްގައި ނުފެށުމަކީ އެ ހޮސްޕިޓަލަށް މިވަގުތު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ދަތިކަމެވެ.

މި ހޮސްޕިޓަލްގެ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 2019 އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 30ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މުހައްމަދު އާދަމް ސަލީމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް