ކ. މާލެ
|
12 ޖޫން 2022 | އާދީއްތަ 18:40
ކާރުޚާނާ އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ކާރުޚާނާ އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ތިނަދޫ ކައުންސިލް
މަސް ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާ
ތިނަދޫގައި، ދަޅުގައި މަސް ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާއެއް އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
 
މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގު ގާތްގަނޑަކަށް 200 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާ
 
ތިނަދޫއިން މަދުވެގެން 150އެއްހާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާނެ

ތިނަދޫގައި، ދަޅުގައި މަސް ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާއެއް އެޅުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ އެ ރަށުގައި ދަޅުގައި މަސް ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާއެއް އެޅުމަށް ކައުންސިލުން ހުޅުވާލި ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި އަޒްރޯވާ މޯލްޑިވްސްއާ އެކާރުޚާނާގެ ބިން ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ތިނަދޫ ކައުންސިލާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ މިކާރުޚާނާގެ ބިންގާ ވަރަށް އަވަހަށް އެޅި، ކާރުޚާނާ އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައެއް މިއަހަރުތެރޭ ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށް، އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި އަޒްރޯވާ މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި މިތަނުގެ މަސައްކަތް ފެށޭ އިރު ތިނަދޫއިން މަދުވެގެން 150 އެއްހާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުވެސް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

މި މަސް ފެކްޓަރީއަކީ 25 ޓަނުގެ ދަޅުމަސް ބަންދުކުރެވޭ ތަނެކެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގައި ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން 1500 ޓަނުގެ މަސް ފިނިކުރާ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރެވޭނެއެވެ. މިއީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ ބާރާއެކު ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.

ތިނަދޫގައި ދަޅުގައި މަސްބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާ ގާއިމްކުރުމަށް އެރަށު، 13.20 ނަންބަރު ބިމުގައި ހިމެނޭ 230،000 (ދެލައްކަ ތިރީސް ހާސް) އަކަފޫޓުގެ ބިން ދޫކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގު ގާތްގަނޑަކަށް 200މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި