ކ. މާލެ
|
7 ޑިސެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 10:59
އެވަޓަނާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އެވަޓަނާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
އެވަޓަނުން ފަހު ވަގުތު އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި
 
އެވަޓަން މޮޅުވީ އާސެނަލް އަތުން 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ތާވަލުގެ ހަތްވަނައިގައި އާސެނަލް އޮތީ 23 ޕޮއިންޓާއެކު

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އެވަޓަނުން ފަހު ވަގުުތު އާސެނަލް ބަލިކޮށްފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން އެވަޓަން މޮޅުވީ އާސެނަލް އަތުން ފަހަތުން އަރައި 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިއީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ނުވަ މެޗުގެ ތެރެއިން އެވަޓަނަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ މޮޅެވެ.

ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އެވަޓަނުގެ ރިޗާލިސަން ލަނޑެއް ޖެހި ނަމަވެސް، އޭނާ އޮފްސައިޑުގައި ހުރުމުން ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފުރީ (ވީއޭއާރް) އިން އެ ލަނޑު ބަލައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ. އެއާއެކު ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ކިއެރަން ޓިއެރަނީ ނަގައިދިން ހުރަހަކުން މާޓިން އޮޑެގާޑް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، އާސެނަލަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ.

އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ރިޗާލިސަން އިތުރު ލަނޑެއް ޖެހި ނަމަވެސް، މި ފަހަރުވެސް އޭނާ އޮފްސައިޑުގައި ހުރުމުން ވީއޭއާރުން އެ ލަނޑުވެސް ބަލައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ 79 ވަނަ މިނެޓުގައި ރިޗާލިސަން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، އެވަޓަނަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ.

އަދި މި މެޗުން އެވަޓަން މޮޅުވީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި އެ ޓީމުގެ ޑެމާރީ ގްރޭ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުންނެވެ. އޭނާ ފަހު ވަގުތު މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުން މޮޅުވެގެން ތާވަލުގެ ފަސްވަނައަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު އާސެނަލަށް އޮތް ނަމަވެސް، މެޗުން ބަލިވުމުން އެ ޓީމު އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތްވަނައިގައި ކުޅުނު 15 މެޗުން ލިބުނު 23 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި އާސެނަލް ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ 12 ވަނައަށް އެވަޓަން ޖެހިލިއިރު، އެ ޓީމަށް ވަނީ 15 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 18 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް