ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޯމަ 22:54
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން - ފުއްގިރި މައްސަލައިގައި ޔާމީން ރިޝްވަތު ނެންގެވިކަމަށް ޕެންޑޯރާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވޭ
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން - ފުއްގިރި މައްސަލައިގައި ޔާމީން ރިޝްވަތު ނެންގެވިކަމަށް ޕެންޑޯރާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވޭ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފުއްގިރި ޚިޔާނާތް
ފުއްގިރި ހޯދަން އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވިޔަފާރިވެރިއަކު ޔާމީނަށް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިޝްވަތު ދިން – ޕެންޑޯރާ ޕޭޕަރސް
 
ފުއްގިރި މުއާމަލާތުގެ ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި 1.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި
 
ރައީސް ޔާމީނަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވި ސުވާލުތަކަށް ވެސް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދެއްވާފައެއްނުވޭ
 
ފައިސާ ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގަތީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިސް ބޭފުޅެއް މެދުވެރިކޮށް

ރ. ފުއްގިރި ހޯދަން އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވިޔަފާރިވެރިއަކު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާ ކަމަށް ޕެންޑޯރާ ޕޭޕަރސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ޕެންޑޯރާ ޕޭޕަރސްގައި ބުނެފައިވަނީ، އިންޑިއާގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ނުފޫޒުގަދަ މީހަކާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިއަކު، ރ. ފުއްގިރި ހޯދުމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހޯދި ފުރަތަމަ ރަށް ނޫން ކަމަށް ޕެންޑޯރާގައި ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ޕެންޑޯރާގައި ބުނެފައިވަނީ ފުއްގިރި ދޫކޮށްފައިވަނީ ޓެންޑަރ ކުރުމެއް ނެތި، ސެޕްޓެމްބަރ 2015ގައި 1.55 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ކަމަށެވެ. އަދި ދީފައިވަނީ ދުބާއީގައި ގާއިމުވެފައިވާ ކްލާސިކް ސައިޓީ އައިލެންޑް ހޯލްޑިންގްސް ލިމިޓެޑް ކިޔާ ކުންފުންޏަކަށް ކަމަށެވެ. ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ޕެންޑޯރާގައި ބުނެފައިވަނީ، ކްލާސިކް ސައިޓީ ކުންފުންޏަކީ އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމަށްވާ އަވިނާޝް ބޯސްލޭގެ އާއިލީ ވިޔަފާރިއާ ގުޅުން އޮންނަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ ޕޫނޭއަށް ނިސްބަތްވާ، އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ނުފޫޒުގަދަ ފަރާތަކާއި، އިތުރު ވިޔަފާރިވެރިއަކާއި، އަމިތު ކުމާރު ގާންދީ ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ޕެންޑޯރާ ޕޭޕާސްގައި ބުނެފައިވަނީ ބޯސްލޭއަށް މި ޑީލްގެ 50 އިންސައްތަ ލިބޭ ކަމަށާއި، 8.5 މިލިއަން ޑޮލަރު މިކަމުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިކޯޑްތަކުން ދައްކާ ކަމަށެވެ.

ބޯސްލޭ އާއިލާއަކީ އިންޑިއާގެ އެތައް ސަރަހައްދެއްގައި ލަގްޒަރީ ހޮޓެލްތައް ހިންގަމުން އަންނަ ބައެކެވެ. އެމީހުން ވަނީ އެމެރިކާގެ ވައިޓްހައުސް ނަކަލުކޮށްގެން އެ ޑިޒައިނަށް އަވިނާޝް ބޯސްލޭ ޕެލެސްގެ ނަމުގައި ބޮޑު ސިންގާ އިމާރާތެއް ހަދާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 2018 ވަނަ އަހަރު ލަންޑަންގެ ޓްރަފަލްގަރ ސްކޮއެއަރއިން 100 މިލިއަން ބްރިޓިޝް ޕައުންޑް، ނުވަތަ 133 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިމާރާތެއް ގަތުމަށްފަހު އެތަން ފަސް ތަރީގެ ހޮޓަލަކަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އަވިނާޝް އަދި އަމިތު ބޯސްލޭގެ މައްޗަށް އިންޑިއާގެ އިދާރާތަކުން އަންނަނީ ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކުގައި މަނީ ލޯންޑަރކުރި މައްސަލަތަކެއްގައި ދައުވާ ކުރަމުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ދުބާއީގައި އިންވެސްޓްކުރުމާއި، އިންޑިއާގެ ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާ މައްސަލަވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޕެންޑޯރާ ޕޭޕާރސްގައި ބުނެފައިވަނީ، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެތައް ރަށެއް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެއިން ދޫކޮށްފައިވާ އިރު، މީގެތެރެއިން ބައެއް ރަށްތައް ދޫކުރުމުގައި ސީދާ ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަށެވެ.

އަދި މީގެ ތެރެއިން ފުއްގިރި މައްސަލައަކީ އެއް މައްސަލަ ކަމަށާއި، ފުއްގިރި ކުއްޔަށް ދިން މައްސަލައިގައި ޔާމީންގެ 1.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ނަންގަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދީފައިވަނީ ބްރިޓިޝް ވަރޖިން އައިލެންޑް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އޭ އެންޑް އޭ ހޯލްޑިންގސް ގްރޫޕް ލިމިޓެޑުން ކަމަށެވެ. އަދި އެފައިސާ ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގަތީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި، އެމަނިކުފާނުގެ އަރިސް ބޭފުޅެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ.

ޕެންޑޯރާ ޕޭޕަރސްއިން ބުނެފައިވަނީ، ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، އޭ އެންޑް އޭ ހޯލްޑިންގސް ގްރޫޕުގެ އަސްލު ވެރިންނަކީ އަމިތު ކުމާރު ގާންދީއާއި އޭނާގެ ބޭބެ އަވިނާޝް ކުމާރު ގާންދީ ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި ގާންދީ އަދި ބޯސްލޭގެ އާއިލާއިން މިކަމަށް ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާ އިރު، ރައީސް ޔާމީނަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވި ސުވާލުތަކަށް ވެސް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދެއްވާފައި ނުވާ ކަމަށް ޕެންޑޯރާ ޕޭޕަރސްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
12%
4%
4%
42%
27%
12%
ކޮމެންޓް
7 ޑިސެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 13:01
ރަހްމަ
ޔާމިނުގެ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންއެދޭވަރަށް. ސާފް މައުލޫމާތު ދައުލަތުން ސާފްކޮށެއްނުދެވެ