ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޯމަ 03:58
ޔުނައިޓެޑާއި ޕެލަސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޔުނައިޓެޑާއި ޕެލަސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ރަންގްނިކުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް
 
ޕެލަސް އަތުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ތާވަލުގެ ހަވަނައިގައި ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 24 ޕޮއިންޓާއެކު

ވަގުތީ ކޯޗު ރަލްފް ރަންގްނިކުގެ ކޯޗުކަމުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކްރިސްތަން ޕެލަސް އަތުން މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

މި ސީޒަނުގައި ޔުނައިޓެޑުގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވުމާއެކު، އެ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ވަނީ ވަކިވެފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުނު ތިން މެޗުގައި ސޯލްޝެއާގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗަކަށް ހުރި މައިކަލް ކެރިކް އިރުޝާދުދިން ނަމަވެސް، ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް އެ ޓީމުގެ ވަގުތީ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ޖަރުމަނުގެ މަޝްހޫރު ކޯޗު ރަންގްނިކް ހަމަޖައްސާފައެވެ.

މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް ރަންގްނިކް ޔުނައިޓެޑާ ހަވާލުވި ނަމަވެސް، އޭގެ ފަހުން އިތުރު ދެ އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން ޔުނައިޓެޑުގެ ފުޓްބޯޅަ ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަންވެސް އޭނާ ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ.

ރަންގްނިކުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުވީ ޕެލަސް އަތުން 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ޕެލަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ޔުނައިޓެޑުގެ ވަގުތީ ކޯޗު ރަލްފް ރަންގްނިކް - ގެޓީ އިމޭޖަސް

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެ ޓީމުގެ އެލެކްސް ޓެލެސް އާއި، ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް އަދި ޑިއޯގޯ ޑަލޮޓަށް ވަނީ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އަދި މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ޕެލަސްގެ ޖޯޑަން އަޔޫއަށް ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ.

މި މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މެޗުގެ 77 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މޭސަން ގްރީންވުޑް ދިން ބޯޅައެއްގައި އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފްރެޑެވެ. މިއީ މި ސީޒަނުގައި ފްރެޑް ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ލަނޑެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ ހަވަނައިގައި ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ކުޅުނު 15 މެޗުން ލިބުނު 24 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ފަސްވަނައިގައި އޮތް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާއަށް 14 މެޗުން 25 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ހަތަރުވަނައިގައި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 15 މެޗުން 27 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެހެންކަމުން ގަދަ ހަތަރެއްގައި އޮތް ވެސްޓް ހޭމާއި ޔުނައިޓަޑާ ދެމެދު މިހާރު އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެކެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް