ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 13:31
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ދިނުމަށް ނަރުހެއް ތައްޔާރުވަނީ،
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ދިނުމަށް ނަރުހެއް ތައްޔާރުވަނީ،
ރައީސް އޮފީސް
ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިންގެ އަޕްޑޭޓް
ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 364،229 މީހުން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ފުރިހަމަކޮށްފި
 
ބޫސްޓަރ ޑޯޒް 12،847 މީހުން ޖަހާފައިވޭ
 
ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖެހި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 395،807ށް އަރާފައި

ކޮވިޑް-19ން ދިފާއުވުމަށް ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 364،229 މީހުން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު 26 މީހުން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 20 މީހުންނާއި އަތޮޅުތެރެއިން 6 މީހުންނެވެ. އެއާއެކު ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖެހި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 395،807ށް އަރާފައެވެ.

ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު 147 މީހުން ޖަހާފައިވެއެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 132 މީހުންނާއި، އަތޮޅުތެރެއިން 15 މީހުންނެވެ. އެއާއެކު ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 364،229ށް އަރާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބުދަ ދުވަހު ބޫސްޓަރ ޑޯޒު 654 މީހުން ޖަހާފައިވެއެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 467 މީހުންނާއި، އަތޮޅުތެރެއިން 187 މީހުންނެވެ. އެއާއެކު ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖެހި ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 12،847ށް އަރާފައެވެ.

ބޫސްޑަރ ޑޯޒް މިހާރު ޖަހައިދެމުންދަނީ އެޕޮއިންޓްމެންޓް އުސޫލުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހައިދެމުންދަނީ ފައިޒަރ ވެކްސިނުން އެކަންޏެވެ.

ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހުމަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހައްދަން ޖެހުނު ނަމަވެސް، އެޕޮއިންޓްމެންޓާ ނުލައި އެހެނިހެން ވެކްސިންތައް ބައެއް ސެންޓަރުތަކުން ޖަހައިދެމުންދާކަން އެޗްޕީއޭއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ވީހާވެސް އަވަހަށް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ. ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާނަމަ، ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް ހާލަތު ސީރިއަސް ނުވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް