ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 12:19
ކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް އެގްރީމެންޓުގައި ސޮއިކުރުން
ކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް އެގްރީމެންޓުގައި ސޮއިކުރުން
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
އޭޑީބީން ރާއްޖެއަށް އެހީވުން
އޭޑީބީން ރާއްޖެއަށް 2 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދީފި
އޭޑީބީން ގެންދަނީ ރާއްޖެއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން
މީގެ ތެރޭގައި ޖަޕާން ފަންޑް ފޯ ޕަވަރޓީ ރިޑަކްޝަންގެ ހިލޭ އެހީ ހިމެނޭ

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސަށް އޭޑީބީން 2 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއިން ވަނީ 2،050،000 ޑޮލަރުގެ ކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް އެގްރީމެންޓްއެއްގައި އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) އާއިއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރެވެ.

މީގެ ތެރެއިން 2 މިލިޔަން ޑޮލަރަކީ ޖަޕާން ފަންޑް ފޯ ޕަވަރޓީ ރިޑަކްޝަންގެ ހިލޭ އެހީއެކެވެ. މި ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސްގެ ސަބަބުން ގައިން ގައަށް އަރާ ބަލިތަކާއި، އަދި ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖަޕާންގެ އެންބެސެޑަރ ކެއިކޯ ޔަނާއީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އޭޑީބީން ގެންދަނީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމަށް އެކި ފަހަރު މަތިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކި މަޝްރޫއުތަކަށް ވެސް އެޑީބީން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
- ކޮމެންޓް