ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 09:26
ފެލިވަރު އައިސްޕްލާންޓުން ދޯންޏަކަށް އައިސް ނަގަނީ
ފެލިވަރު އައިސްޕްލާންޓުން ދޯންޏަކަށް އައިސް ނަގަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އައިސް ޕްލާންޓު
ހޯރަފުއްޓާއި، ގާފަރުގައި ގާއިމްކުރާ އައިސް ޕްލާންޓު މަސްވެރިންގެ ދުވަހު ހުޅުވަނީ
 
އިތުރު 13 އައިސްޕްލާންޓެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވޭ
 
730 ޓަނުގެ ކެޕޭސިޓީ އެބަހުރި
 
މިވަގުތު 17 އައިސް ޕްލާންޓެއްގެ ޚިދުމަތް ދަނީ ދެމުން

ޑިސެމްބަރު 10 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރާ މަސްވެރިންގެ ދުވަހު ދެ ރަށެއްގެ އައިސް ޕްލާންޓު ހުޅުވައި، ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަށަން ނިންމާފައިވާކަމަށް މިފްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އިސްމާއިލް ފައުޒީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން ފައުޒީ ވިދާޅުވީ މިވަގުތު މިފްކޯގައި 20 އައިސް ޕްލާންޓު އެބަހުރި ކަމަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން 2 އައިސް ޕްލާންޓެއް ޚިދުމަތަށް ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ފައުޒީ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ހއ. ހޯރަފުށި އަދި ކ. ގާފަރުގައި ގާއިމްކުރަމުންދާ އައިސް ޕްލާންޓު ކަމަށް ފައުޒީ ވިދާޅުވިއެވެ. ޑިސެމްބަރު 10 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރާ މަސްވެރިންގެ ދުވަހު މި ދެ އައިސް ޕްލާންޓުވެސް ޚިދުމަތަށް ނެރެވޭނެ ކަމަށް ފައުޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ފައުޒީ ވިދާޅުވީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި މިވަގުތު އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދަނީ 17 އައިސް ޕްލާންޓެއް ކަމަށެވެ. މި ތަންތަނުގައި 730 ޓަނުގެ ކެޕޭސިޓީ އެބަހުރި ކަމަށް ފައުޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފްކޯއަށް މި ކަލެކްޓް ކުރާ މަހުގެ ކޮންމެ ޓަނަކަށް ދެ ޓަނު އައިސް އަޅާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ރޭޝިއޯގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެޕޭސިޓީ އެބަހުއްޓޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ.
މިފްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އިސްމާއިލް ފައުޒީ

ފައުޒީ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައިވެސް މަސްވެރިންނާ ގުޅުންހުރި ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިތުރު 13 އައިސްޕްލާންޓެއް ތަރައްގީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވާކަމަށް ފައުޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އައިސް ޕްލާންޓް އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ 13 ރަށަކީ ހއ. ދިއްދޫ، ހއ. ހޯރަފުށި، ށ.ކޮމަންޑޫ، ރ.މަޑުއްވަރީ، ކ.ގާފަރު، ފ.ފީއަލި، މ.މުލައް، ދ.ކުޑަހުވަދޫ، ގއ.ގެމަނަފުށި، ލ.މާމެންދޫ، އދ.މަހިބަދޫ، އއ.ރަސްދޫ އަދި ގދ.ފިޔޯރީއެވެ. ގެމަނަފުށީގައި ގާއިމްކުރަން ނިންމާފައިވަނީ 50 މެޓްރިކް ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓެކެވެ. ބާކީ ރަށްތަކުގައި ގާއިމްކުރަނީ 25 މެޓްރިކް ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓުތަކެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިފްކޯ އިން ސަރުކާރު ކެނޑިޑޭޓެއް ޕްރޮމޯޓްކުރުން - މިފްކޯ އަށް ގޯސްވީ ޓްވީޓް ކުރި މީހާ
މަސްވެރިންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރު ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވަޑައިގެން ދެއްވި ޚަބަރަކީ މަހުގެ އަގު ކުޑަކުރާކަމުގެ ޚަބަރު!
މިފްކޯއިން ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓުން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ޝިޔާމްގެ ދިފާއު- "މިފްކޯގެ ޕްރޮޑަކްޓް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް މެންބަރު ވަޑައިގަތަސް އެ މެހެމާންދާރީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ"
ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަށް ގޮންޖަހައި، މަސް ގަންނަ އަގު 20ރ. އަށް ކުޑަކުރަނީ
އަމީރުގެ ރައްދު ޝިޔާމަށް: ސަރުކާރު ނިމުނުއިރު މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރީ 185 މިލިއަން ރުފިޔާ، މިއަށްވުރެ މާ ދަތީގައިވެސް ފައިސާ ދޫކުރި
މިފްކޯއިން ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔައި ހަދިޔާ ފޮއްޓާއެކު ކުރި ޕޯސްޓް ޑިލިޓް ކޮށްލައިފި
މިފްކޯ ހިންގުމުގައި މަސްވެރިންގެ ދައުރު ފުޅާކުރަނީ، ފައިސާ ދިނުން ލަސްވާ ސަބަބަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވި
ކަންބޮޑުވުންތަކަށްފަހު، މަސްވެރިންނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭނެކަމަށް ބުނެފި