ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 18:48
ހައިރައިޒް ކުންފުނީގެ ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ މެނޭޖަރު މަރިޔަމް މާއިޝާ ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ
ހައިރައިޒް ކުންފުނީގެ ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ މެނޭޖަރު މަރިޔަމް މާއިޝާ ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މޯލްޑިވްސް ލިވިންގ އެކްސްޕޯ
މިއަދަކީ ލިވިންގ އެކްސްޕޯގެ ފަހު ދުވަސް، ބޮޑު ތަރުހީބެއް އަންނަނީ ލިބެމުން: ހައިރައިޒް
 
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 35 އެގްޒިބިޓަރުން ވަނީ އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވެފައި

ހައިރައިޒް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ "މޯލްޑިވްސް ލިވިންގ އެކްސްޕޯ"އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށާއި, މިއަދަކީ އެކްސްޕޯގެ ފަހު ދުވަސް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހައިރައިޒް ކުންފުނީގެ ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގް މެނޭޖަރު މަރިޔަމް މާއިޝާ ވިދާޅުވީ، މިއަދަކީ އެކްސްޕޯގެ ފަހު ދުވަސް ކަމަށްވާއިރު ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިފަހަރުގެ އެކްސްޕޯއަށް މިހާތަނަށް 8000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒިޔަރާތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދަނީ ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި، ރިއަލްއެސްޓޭޓް ކުންފުނިތަކާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިތަކާއި ފަރުނީޗަރު ވިއްކާ ކުންފުނިތަކާއެކު ކަމަށްވާއިރު، އެތަނުން ފެނިގެންދާނީ ގެދޮރަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ދޭ ފަރާތްތަކެވެ. މި އެކްސްޕޯ މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު 20 ވަނަ ދުވަހަށް، ކުރިއަށްދާނެއެވެ. ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 35 އެގްޒިބިޓަރުން އެކްސްޕޯގައި ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އެކްސްޕޯގެ ބައެއް އެގްޒިބިޓަރުން ބުނީ، މިފަހަރުގެ އެކްސްޕޯއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސްޓޯލްތަކުން އާންމުންނަށް ލިބެން ހުރި މައުލޫމާތު ވެސް ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00ން 22:00 އަކަށެވެ.

ހައިރައިޒްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ލިވިން އެކްސްޕޯއަކީ، ގޯތިގެދޮރުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ މި ދާއިރާގެ އެންމެ ބޮޑު އެކްސްޕޯއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބިގެންދާ މިއެކްސްޕޯގައި މިފަހަރުވެސް ގެދޮރުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ގެދޮރު ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ވަރަށް ފަހި ފުރުސަތު ތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި، ގެދޮރަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ލިބެން ހުންނާނެ ތަންތަނާއި، ގެދޮރު ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތާއި ގެއެއް ފުރިހަމަވާނެ ހުރިހާ ގޮތެއް އެކްސްޕޯއިން ފަހިވެގެންދާނެ ހައިރައިޒުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް