ކ. މާލެ
|
11 ނޮވެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 19:05
ލަންކާގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު ނަމަލް އާއެކު ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު މަޚްލޫފް
ލަންކާގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު ނަމަލް އާއެކު ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު މަޚްލޫފް
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން
ލަންކާއާއެކު ސޮއިކުރާ އެމްއޯޔޫއިން ދިވެހި ކުޅިވަރަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް
 
ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ވޮލީގެ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ކުޅޭނެ
 
ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ޖުނިއާ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތެއް ބާއްވާނެ
 
ލަންކާގައި ދެ ގައުމުގެ ސާފަރުން ހިމެނޭ ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވާނެ

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

މި ކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ލަންކާގައި އެ ގައުމުގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު ނަމަލް ރާޖަޕަކްސަ އާއި ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައެވެ. މަޚްލޫފާއި ނަމަލް އަކީ ގާތް ދެ އެކުވެރިން ކަމަށްވާއިރު، މިއީ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން މި ދެ ބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

Advertisement

މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ، މިހާރު ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ ޔޫތު އެމްއޯޔޫގެ އިތުރުން ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ދެ ގައުމު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ބައެއް ކަންކަންކުރަން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ލަންކާގެ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމު ރާއްޖެއަށް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ކުޅެން ދަތުރުކުރުމާއި، ރާއްޖޭގެ ސާފަރުންނާއި ލަންކާގެ ސާފަރުންނާއެކު ލަންކާގައި ފެސްޓިވަލެއް ބޭއްވުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ދެ ގައުމުގެ ޖުނިއާ ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ) މުބާރާތެއް އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ބޭއްވުމާއި، ލަންކާ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ޓީމު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ އިތުރުން ލަންކާގެ އެހީގައި ކެންޔާއަށް ލޯންގް ޑިސްޓެންސްގެ ދެ އެތުލީޓުން ފޮނުވައިދިނުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޔޫތު އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ދިވެހި ޒުވާނުން ލަންކާއަށް ދަތުރެއްކުރުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ،

ލަންކާއާއެކު ސޮއިކުރާ އެމްއޯޔޫގެ ދަށުން ދިވެހި ކުޅިވަރަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްވެގެންދާއިރު، ދާދި ފަހުން މަޚްލޫފް ވަނީ ބަހްރޭނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި އެ ގައުމާއެކުވެސް އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި، ދިވެހި ކުޅިވަރަށް ބޮޑެތި ފުުުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދޭން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ބަހްރޭނަށް ކުރެްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އާއި، ވޮލީބޯޅަ އާއި ހޭންޑްބޯޅަ އަދި ޓީޓީ ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް