ކ. މާލެ
|
7 ނޮވެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 15:25
ޓީޓީ ހޯލުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޓީޓީ ހޯލުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން
ޓީޓީ ހޯލް ތަރައްގީކުރުން
ޓީޓީ ހޯލް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރަނީ
 
އައު ޓީޓީ ފެސިލީޓީގައި 8-10 އަށް މޭޒު ބެހެއްޓިގެންދާނެ
 
ގައުމީ މުބާރާތްތައް ބާއްވަމުން އައީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި

ހ. މުނިއުފާގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ) ހޯލް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މުނިއުފާގައި ޓީޓީ ފެސިލިޓީއެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ތަރައްގީކުރީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެ ފަހަރު ޗައިނާގެ އެހީގެ ދަށުން އެތަން ހެދިއިރު، ޖުމްލަ ފަސް މޭޒު ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ. އެކަމަކު އެތަނުގައި އަދިވެސް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޖާގަ ނެތުމާއެކު ގައުމީ ފެންވަރުގެ މުބާރާތްތަކާއި އިންޓަ ސްކޫލް މުބާރާތް ބާއްވަމުން އައީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ކޯޓުގައެވެ.

އެއާއެކު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވަނީ އެ ހޯލު ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުން އައު ފެސިލީޓީގައި 8-10 އަށް މޭޒު ބެހެއްޓިގެންދާނެއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއޭއެމް) ގެ ރައީސް އަލީ ރަޝީދު (އައްޔަ) ވިދާޅުވީ މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މުނިއުފާގައި ހަދާ ޓީޓީ ފެސިލިޓީގެ ސަބަބުން ކުޅުންތެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުވެ، ތަނަވަސްކަމާއެކު މަދުވެގެން އަށް މޭޒުގައި ކުޅެވޭނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްޔަ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިހާރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވެނީ އެހެން ކުޅިވަރުތަކަށްވެސް ބަލައިގެން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ބޭނުންވާ ތާރީޚުގައި މުބާރާތްތައް ނުބޭއްވޭ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މުނިއުފާގައި އަޅާ ފެސިލިޓީގެ ސަބަބުން މުބާރާތްތައް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ތާރީޚުގައި މުބާރާތްތައް ބޭއްވިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މުނިއުފާގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޓީޓީ ހޯލް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ޓީޓީ ކުޅުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އައީ އެކުވެނި އިންޑޯއެވެ. އެކަމަކު އެތަން ބޭނުންކުރުމުން 2014 ވަނަ އަހަރު މަނާކުރުމާ އެކު ދެން ޓީޓީން ބަދަލުވީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ހެދި އިންޑޯ ކޯޓަކަށެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ރަސްފަންނުގައި ކޮރަލް ބްލެވާޑް ފްލެޓް އަޅަން ނިންމުމާއެކު، ޓީޓީއަށް އެ ތަނުން ނުކުންނަން ޖެހުނެވެ.

އޭގެ ފަހުން މުނިއުފާ ޓީޓީ ހޯލު ބޭނުންކުރަމުން އައިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކޮޅު މި ސަރުކާރުން ވަނީ ހުޅުމާލޭ މިނީ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްގައި ޓީޓީ ހޯލެއް ގާއިމުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 20 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް