ކ. މާލެ
|
3 ނޮވެންބަރ 2021 | ބުދަ 19:10
ބަހްރޭނުގެ ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ޝެއިޚް އަލީއާ މަޚްލޫފް ބައްދަލުކުރެއްވުން
ބަހްރޭނުގެ ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ޝެއިޚް އަލީއާ މަޚްލޫފް ބައްދަލުކުރެއްވުން
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ރާއްޖެ އާއި ބަހްރޭނުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުން
ބަހްރޭނުގައި ތަމްރީނުހެދުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ވޮލީ އާއި ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމުތަކަށް
 
ވޮލީބޯޅަ އާއި ހޭންޑްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ
 
ފުޓްބޯޅަ އާއި ޓީޓީ ކުރިއެރުވުމަށްވެސް މީގެ ކުރިން މަޝްވަރާކުރި

ބަހްރޭނުގައި ތަމްރީނުހެދުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅަ އާއި ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމުތަކަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

މި ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ޓީމުތަކަށް ލިބިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ބަހްރޭނަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެގޮތުން ބުދަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި މަޚްލޫފް ވަނީ ބަހްރޭނުގެ ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ޝެއިޚް އަލީ ބިން މުޙައްމަދު އަލް ޚަލީފާ އާއި އެ ގައުމުގެ ހޭންޑްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް އަލީ މުޙައްމަދު އިސްހާގީއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ބަހްރޭނުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރަސްމީ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު އެ ދެ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅަ އާއި ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމުތަކަށް އެ ގައުމުގައި ތަމްރީނުހެދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭން އެއްބަސްވެފައެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅަ އާއި ހޭންޑްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަޝްވަރާކުރިއިރު، ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ވޮލީބޯޅައިގެ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ކުޅުމަށްވެސް ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ކުރިއަރުވަން ބަހްރޭނުގެ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކާއެކު މަޚްލޫފް މަޝްވަރާކުރައްވަމުން އަންނައިރު، ހޯމަ ދުވަހު ވަޒީރު ވަނީ ބަހްރޭނުގެ މިނިސްޓަރު އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އެފެއާޒް އައިމަން ތައުފީގް އަބްދުއްރަހްމާނާވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވަނީ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. އަދި ޔޫތު އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ތަރައްގީކުރުމަށްވެސް ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ ފުޓްބޯޅަ އާއި، ވޮލީބޯޅަ އާއި، ޓޭބަލް ޓެނިސް އަދި ހޭންޑްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް ބަހްރޭނުގެ ވަޒީރާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި މަޚްލޫފް ވަނީ ރާއްޖޭން ބަހްރޭނުގެ މިނިސްޓަރު އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އެފެއާޒް އައިމަން ތައުފީގް އަބްދުއްރަހްމާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގެ އިޝާރާތެއްވެސް ދެއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް