ކ. މާލެ
|
2 ނޮވެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 15:25
ބަހްރޭނުގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އައިމަން ތައުފީގާއި ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ބައްދަލުކުރެއްވުން
ބަހްރޭނުގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އައިމަން ތައުފީގާއި ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ބައްދަލުކުރެއްވުން
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ރާއްޖެ އާއި ބަހްރޭނުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުން
ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ކުރިއަރުވަން ބަހްރޭނުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަނީ
 
ފުޓްބޯޅަ، ވޮލީބޯޅަ، ޓީޓީ އަދި ހޭންޑްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް މަޝްވަރާކުރި
 
ބަހްރޭނުގެ މިނިސްޓަރުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގެ އިޝާރާތެއް ދީފައިވޭ

ބަހްރޭނުގެ މިނިސްޓަރު އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އެފެއާޒް އައިމަން ތައުފީގް އަބްދުއްރަހްމާނާއި ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރު އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވާމަންޓް އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ދެ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ރަސްމީ މަޝްވަރާތައް ހޯމަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ ބަހްރޭނުގައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. އަދި ޔޫތު އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ތަރައްގީކުރުމަށްވެސް ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ ފުޓްބޯޅަ އާއި، ވޮލީބޯޅަ އާއި، ޓޭބަލް ޓެނިސް އަދި ހޭންޑްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް ބަހްރޭނުގެ ވަޒީރާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި މަޚްލޫފް ވަނީ ރާއްޖޭން ބަހްރޭނުގެ މިނިސްޓަރު އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އެފެއާޒް އައިމަން ތައުފީގް އަބްދުއްރަހްމާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގެ އިޝާރާތެއްވެސް ދެއްވާފައެވެ.

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެ އާއި ބަހްރޭނުން ގުޅުން ބަދަހިކުރަން މަޝްވަރާކުރިއިރު، މީގެ ކުރިން މަޚްލޫފް އިސްވެވަޑައިގެން ހުންނަވައި ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ތަރައްގީކުރުމަށް ވަނީ އެކި ގައުމުތަކާ މަޝްވަރާކޮށް، ގުޅުން ބަދަހިކުރައްވާފައެވެ.

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން މި ވަގުތު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑަށް އެހީވަމުން އަންނަ އެއް ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާ ފާހަގަކޮށްލެވޭއިރު، ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓުގެ ދަށުން ހިންގާ 40 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެކްޒިމް ބޭންކް އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް