ކ. މާލެ
|
1 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 15:52
ޓޮޓެންހަމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ވަކިކުރި ނޫނޯ އެސްޕިރީޓޯ ސަންޓޯ
ޓޮޓެންހަމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ވަކިކުރި ނޫނޯ އެސްޕިރީޓޯ ސަންޓޯ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޓޮޓެންހަމުން ނޫނޯ ވަކިކުރުން
ހަތަރު މަހަށްފަހު ޓޮޓެންހަމުން ނޫނޯ ވަކިކޮށްފި
 
ކޮންޓޭ ގެންނަން ޓޮޓެންހަމުން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން
 
މި ފަހުން ޓޮޓެންހަމުގެ ކުޅުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައި

ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ޕޯޗުގަލުގެ ކޯޗު ނޫނޯ އެސްޕިރީޓޯ ސަންޓޯ ހަވާލުވިތާ ހަތަރު މަހަށްފަހު، އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރަން އެ ކުލަބުގެ ބޯޑުން ނިންމައިފިއެވެ.

ޓޮޓެންހަމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ އުމުރުން 47 އަހަރުގެ ނޫނޯ ހަވާލުވީ މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ފަހިކޮޅެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނަށްފަހު ވުލްވްސްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވެ ނޫނޯ ޓޮޓެންހަމާ ހަވާލުވިއިރު، އޭނާ ވަނީ ޓޮޓެންހަމާއެކު ދެ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެ ފަހަރު ޓޮޓެންހަމުން ދާއިމީ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ނޫނޯ ހަމަޖެއްސީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން ޖޯސޭ މޮރީނިއޯ ވަކިކުރިތާ 73 ދުވަސް ފަހުންނެވެ. މޮރީނިއޯ ވަކިކުރުމަށް ފަހު މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ފަހު ބައިގައި ޓޮޓެންހަމަށް ކޯޗުކޮށްދިނީ ޔޫތު ޓީމުގެ ކޯޗު ރަޔާން މޭސަންއެވެ.

ނޫނޯއާއެކު މި ސީޒަނުގެ ކުރީކޮޅު ޓޮޓެންހަމުން ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރުނު ނަމަވެސް، މި ފަހަކަށް އައިސް އެ ޓީމުގެ ކުޅުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމް ވަނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަތުން 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެފައެވެ.

Advertisement

އެއާއެކު ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ކުލަބުގެ ބޯޑު މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވަނީ ޓޮޓެންހަމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ނޫނޯ ވަކިކުރަން ނިންމާފައެވެ. ކޯޗުގެ މަގާމުން ނޫނޯ ވަކިކުރުމަށްފަހު ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޓޮޓެންހަމުގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ފަބިއޯ ޕަރަޓީޗީ ބުނީ އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބު ހޯދައިދިނުމަށް ނޫނޯއާއި އޭނާގެ ކޯޗިން ޓީމުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރި ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި ދަނޑިވަޅުގައި މި ނިންމުން ނިންމަން ޖެހުނީ ފުން ހިތާމައާއެކުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ކޯޗުގެ މަގާމުން ނޫނޯ ވަކިކުރި ނަމަވެސް، އޭނާއަށް އަބަދުވެސް ޓޮޓެންހަމުން މަރުހަބާ ކިޔާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ނޫނޯ ވަކިކޮށް މި ވަގުތު ވަޒީފާއެއް ނެތި ހުރި އިޓަލީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ގެންނަން ޓޮޓެންހަމުން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އަދި ޓޮޓެންހަމާ ގުޅެން ކޮންޓޭ މިހާރު އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށާއި، ދާދި އަވަހަށް އޭނާ އިންގްލެންޑަށް ދާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ނޫނޯއާ ޓޮޓެންހަމް ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން އެ ކުލަބުން ވަނީ ގިނަ ކޯޗުންތަކަކާ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކޮންޓޭވެސް ހިމެނެއެވެ. ކޮންޓޭ ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިންޓަ މިލާނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ފަހު އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް