ކ. މާލެ
|
24 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އާދީއްތަ 03:25
ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، މިނިސްޓަރ މަޚްލޫފް ވާހަކަ ދައްކަވަނިކޮށް
ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، މިނިސްޓަރ މަޚްލޫފް ވާހަކަ ދައްކަވަނިކޮށް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޒުވާނުންގެ ދުވަސް
ޒުވާނުންނާ ބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ ހަމައެކަނި ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަކުން ނޫން - މަޚްލޫފް
 
ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައި ހުންނަ ގޮތުން ޒުވާނުންނާ ގުޅޭ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން ވުޒާރާތަކުން ދަނީ ކުރަމުން
 
ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން ވުޒާރާތަކުން ޒުވާނުންނަށް ކޮށްދެމުންދާ ކަންކަންވެސް ހަލުވި ކަމާއިއެކު ކުރިޔަށްދޭ

ޒުވާނުންނާ ބޭހޭ މަސައްކަތްތައް ހަމައެކަނި ކުރަނީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ނޫން ކަމަށް، ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޒުވާނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށި ސީޓީގައި ބޭއްވި ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ މަޚްލޫފު ވިދާޅުވީ ޒުވާނުންނާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މިނިސްޓްރީތަކުންވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައި ހުންނަ ގޮތުން ޒުވާނުންނާ ގުޅޭ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން ވުޒާރާތަކުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިފައިވާ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފަރުވާގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަމުންދަނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކަމަށާއި، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ކަންކަން ހަވާލުވެފައިވަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާ ކަމަށާއި، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ ކަންކަން ބަލެހެއްޓުމަށް ވުޒާރާއެއް ހެދިފައިވާ ކަމަށާއި، ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން ވުޒާރާތަކުން ޒުވާނުންނަށް ކޮށްދެމުންދާ ކަންކަންވެސް ހަލުވި ކަމަށާއި، އެގޮތުން މިނިމަމް ވޭޖްގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއްވާނެ ބަޔަކީ ޒުވާނުން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން 248 ޒުވާނުންނަށް ސްކޮލަރޝިޕް ދެވިފައިވާ ކަމަށް މަޚްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ މުއްސަނދި އާއިލާތަކަށް މިކަންކަން އިހުސާސް ނުވިނަމަވެސް ދެރަ ނިކަމެތީންނަށް ސަރުކާރުން ކޮށްދިންކަންކަމުގެ ފައިދާ ވާނެ ކަމަށެވެ.

މަޚްލޫފް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިން ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން ވުޒާރާތަކުން ކުރަމުން އަންނަ ޒުވާނުންނާ ގުޅޭކަންކަން ކުރިޔަށް ނުދާކަމަށްބުނެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް