ކ. މާލެ
|
23 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 18:15
ކުޅުދުއްފުށީ ޓާފް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ރައީސް ޞާލިޙް ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ
ކުޅުދުއްފުށީ ޓާފް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ރައީސް ޞާލިޙް ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ކުޅުދުއްފުށީ ޓާފް ދަނޑު ހުޅުވުން
ކުޅުދުއްފުށީ ޓާފް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި
 
ޓާފް ދަނޑު ހުޅުވުމަށް ގައުމީ ޓީމުން ޚާއްސަ މެޗެއް ކުޅުނު
 
ކުޅުދުއްފުށި އަތުން ގައުމީ ޓީމު މޮޅުވީ 6-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ސަރުކާރުން އެޅި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މި ދަނޑު ހުޅުވާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުދުއްފުށިން ހޮވާލެވުނު ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ކުޅުނު ޚާއްސަ މެޗުންނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއިރު، މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ރަސްމީކޮށް ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުދުއްފުށީގައި އޮންނާނެއެވެ.

Advertisement

ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުށީ ޓާފް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި ނަމަވެސް، އެ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރެވި ކުރިއަށްދާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ދަނޑުގައި ލައިޓް ހަރުކޮށް ރޮސްޓްރަމް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ވަރަށް އަވަހަށް އެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ޓާފް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ގައުމީ ޓީމުން ޚާއްސަ މެޗެއް ކުޅުނުއިރު، މި މެޗަކީ މި މަހު މާލޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ "އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021" އަށްފަހު ގައުމީ ޓީމުން ކުޅުނު ފުރަތަަމަ މެޗެވެ. އެކަމަކު މި މެޗުގެ ސްކޮޑަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނައިރު، ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފުވެސް ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ޓާފް ދަނޑު ހުޅުވުމަށް ގައުމީ ޓީމުން ކުޅުނު ޚާއްސަ މެޗުގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ގައުމީ ޓީމު މޮޅުވީ ފަސޭހަކަމާއެކު 6-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ ދެ ލަނޑު ޖެހިއިރު، އަނެއް ލަނޑުތައް ޖަހައިދިނީ އިތުބާރު ފޯވާޑް އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އާއި، އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އާއި، މިޑްފީލްޑަރު އިސްމާޢީލް އީސަ (މެސީ) ގެ އިތުރުން އިބްރާހީމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ) އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި ސަރުކާރުން އެޅި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓާފް ދަނޑު ހުޅުވުއިރު، ރައީސް ޞާލިޙުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 100 ރަށެއްގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓާފް ދަނޑު އެޅުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް މި ސަރުކާރުން ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ދަނޑާއެކު ޖުމްލަ 20 ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތަކުގައި ޓާފް އަޅާފައެވެ.

ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް އަޅަމުން އަންނައިރު، ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން އަންނަނީ 2023-2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކޮށްލައިގެން، ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އެފްއޭއެމުން ވަނީ މުޅި ރާއްޖެއިން ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރެވޭނެ ފޯމެޓް ދައްކާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް