ކ. މާލެ
|
22 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހުކުރު 07:37
އިންޓާރ ކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް މާމުނަގައު ރިސޯޓް، ރާއްޖެއިން ވަނީ އިންޑިއަން އޯޝަން ކެޓަގަރީން ހަތަރު އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައި
އިންޓާރ ކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް މާމުނަގައު ރިސޯޓް، ރާއްޖެއިން ވަނީ އިންޑިއަން އޯޝަން ކެޓަގަރީން ހަތަރު އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައި
ވޯލްޑް ޓްރެވަލްސް އެވޯޑް 2021
އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަން އެވޯޑް ރާއްޖެއަށް
 
ލީޑިންގ ޓުއަރިސްޓް ބޯޑްގެ އެވޯޑް ހޯދައިފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން
 
މިއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ މަސައްކަތުން ލިބުނު އެވޯޑެއް

ވޯލްޑް ޓްރެވަލްސް އެވޯޑް 2021 ގައި ރާއްޖެއަށް އިންޑިއަން އޯޝަން ކެޓަގަރީން ހަތަރު އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

އިންޑިއަން އޯޝަން ކެޓަގަރީން ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ އެވޯޑްތަކަކީ، އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަން އެވޯޑް 2021، އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިންގ ބީޗް ޑެސްޓިނޭޝަން އެވޯޑް 2021، އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިންގ ޑައިވް ޑެސްޓިނޭޝަން 2021 އަދި އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން ޓުއަރިސްޓް ބޯޑް އެވޯޑެވެ.

އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިންގ ޓުއަރިސްޓް ބޯޑްގެ އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަނަށެވެ.

މި އެވޯޑްތައް ރާއްޖެއަށް ލިބުމާއެކު އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ވޯލްޑް ޓްރެވަލްސް އެވޯޑް ހަފްލާގައި ރާއްޖެއިން މިއަހަރު ވެސް ފަޚުރުވެރި ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ހާއްސަކޮށް އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަން އެވޯޑް ހާސިލްކުރުމަކީ ފަޚުރުވެރި ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށެވެ. ތޮއްޔިބު ވަނީ މި ކާމިޔާބީ ހާސިލްކުރެވުނީ ފަތުރުވެރި ކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބުރަ މަސައްކަތުންކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އެ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުއަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތޮއްޔިބް ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން ޓުއަރިސްޓް ބޯޑްގެ އެވޯޑް ލިބުމާއެކު އެމްއެމްޕީއާރްސީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާ ޝުކުރުއަދާ ކުރައްވާފައެވެ. ތޮއްޔިބް ވިދާޅުވީ މި އެވޯޑާ ހަމައަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް ދެވުނީ އެ ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރާ ހީވާގި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުންކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް ވޯޓުދެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުއަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާއެކު ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވާލީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާތަނަށް 555،494 ފަތުރުވެރިން 2020 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރާތްކޮށްފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ މިހާ ހިސާބަށް 923،146 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއިން ވަނީ މިދިޔަ 17 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަން އެވޯޑް 13 ފަހަރު ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޔާމީނަށް ކުރި 11 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމް ބާތިލު، ނަމަވެސް ދަށު ކޯޓުން އަލުން މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނެ
ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރިކަމަށް ޔާމީނަށް ކުރި ޙުކުމްވެސް ބާތިލު، މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ހައިކޯޓުން އަންގައިފި
ޔޫސުފް ނައީމަށް ކުރި ޙުކުމް ބާތިލް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން މައްސަލަ ބަލަން އަންގައިފި
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ލޯންޑަރކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުވެސް ބައްސާމަށް ކުރެވޭ، އެ މައްސަލަ އޮތީ އޭސީސީގައި: ޕީޖީ އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ
މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ސަވާދީއްތަ ދަތުރު ބޮޑު ސްކޭމަކަށް
ޗައިނާއިން ފާހަގަކުރާ ''އިޔަރ އޮފް ދަ ޑްރެގަން'' އަށް މަރުހަބާ ކިޔައި އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަހުރުވައަށް އާންމުގެ ފާޑުކިޔުން
ޔާމީނުގެ ޤުރުބާނީއާއެކު ވެރިކަމަށް އައިސް، ޔާމީނުގެ ޙައްޤު ހޯދަން ދިޔައިރު ބައިވެރިނުވުމުން ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް