ކ. މާލެ
|
16 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 17:56
ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޓީޓީ ތަރި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ
ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޓީޓީ ތަރި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ
މިހާރު
ދުނިޔޭގެ މުބާރާތަށް ދީމާ ކޮލިފައިވުން
ދުނިޔޭގެ ޔޫތު މުބާރާތުން ޖާގަ ހޯދައި ދީމާ ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް
 
ދީމާ އަކީ ދުނިޔޭގެ ޔޫތު މުބާރާތުން ޖާގަ ހޯދި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާ
 
15 އަހަރުން ދަށުގެ ބައިގެ ލިސްޓުގައި ދީމާގެ ނަން ހިމަނާފައިވަނީ 13 ވަނައިގައި

އިންޓަނޭޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް ފެޑެރޭޝަން (އައިޓީޓީއެފް) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ވޯލްޑް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުން ފުރުސަތު ހޯދި ފުރަތަމަ ދިވެހި ކުޅުންތެރިއަކަށް ޒުވާން ޓީޓީ ތަރި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ވެއްޖެއެވެ.

މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޮންނާނީ ޑިސެމްބަރު މަހު ދެވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަށްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޕޯޗުގަލުގައެވެ. އެ މުބާރާތުން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ލިބެނީ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންއަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ. އެގޮތުން އެ މުބާރާތުގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ސިންގްލަސް ކެޓަގަރީއަށް ކޮލިފައިވި 24 ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގައި ދީމާގެ ނަން ހިމަނާފައިވަނީ 13 ވަނައިގައެވެ.

Advertisement

އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ދީމާގެ މި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދީމާއަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ. އެ މަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ދީމާ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ދީމާ ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، ރާއްޖެ ފަޚުރުވެރިވާ ކާމިޔާބެއް ދީމާ ހޯދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ ޔޫތު މުބާރާތުން ދީމާ ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، ދާދި ފަހުން އޭނާ ވަނީ އައިޓީޓީއެފްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އޮމާނުގެ ވެރިރަށް މަސްކެޓުގައި ބޭއްވި ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫތު ކޮންޓެންޑާ މުބާރާތުގައި ރަނގަޅު ތަޖުރިބާއެއް ހޯދައިފިއެވެ. އެގޮތުން އެ މުބާރާތުގައި ދީމާ ވަނީ ދެ އުމުރުފުރާއެއްގައި ވާދަކޮށްފައެވެ. އެއީ 15 އަހަރުން ދަށާއި 17 އަހަރުން ދަށުގެ ބައިގައެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން 15 އަހަރުން ދަށުގެ ބައިން ދީމާ ވަނީ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށްފައެވެ. ކުއާޓާއިން ދީމާ ފުރުސަތު ހޯދީ ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުތަކުން ޕާކިސްތާންގެ ހޫރު ފަވާދާއި އުޒްބެކިސްތާންގެ ދިޔޯރާ ޓޮޝްޕުލާޓޯ ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ މެޗުގައި ހޫރުގެ މައްޗަށް ދީމާ ކުރިހޯދީ 11-8، 11-4 އަދި 11-9 އިންނެވެ. އަދި ދެވަނަ މެޗުގައި ދިޔޯރާ އަތުން ދިމާ މޮޅުވީ 12-10، 11-8 އަދި 11-5 އިންނެވެ.

އެކަމަކު ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުނު ކުއާޓާގެ މެޗުން އީރާނުގެ ޔެކްތާ އަބީދިއާންއާ ވާދަކޮށް ދީމާ ވަނީ 3-1 ސެޓުންނެވެ. ފުރަތަމަ ދެ ސެޓު ޔެކްތާ ގެންދިޔައީ 11-8، 11-7 އިންނެވެ. އެކަމަކު 11-13 އިން ދީމާ ތިންވަނަ ސެޓު ގެންދިޔަ ނަމަވެސް، ފަހު ސެޓު ޔެކްތާ ކާމިޔާބުކުރީ 11-4 އިންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މުބާރާތުގެ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ބައިގައިވެސް ދީމާ ވާދަކުރިއިރު، އެ އުމުރުފުރާގައި ކުޅުނު ތިން މެޗުންވެސް ދީމާ ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. 17 އަހަރުން ދަށުގެ ބައިގައި ދީމާ ވާދަކޮށްފައިވަނީ އީރާނުގެ ޔެކްތާގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އަނަރްޔަގަޔާ މަންޖުނަތާއި ސަޔާލީ ރާޖޭޝް ވާނީއާއެވެ.

ވޯލްޑް ރޭންކިންގެ ކުރީގައި ހިފަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫތު ސީރީސް މުބާރާތްތަކުގައި ދީމާ ވާދަކުރިއިރު، މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އިއުލާންކުރި ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގައި ދީމާ އޮތީ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ރޭންކިން ތާވަލުގެ 20 ވަނައިގައެވެ. އެކަމަކު މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު އައިޓީޓީއެފްއިން ހާމަކުރި ދުނިޔޭގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ރޭންކިންގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އަށްވަނައިގައި ދިމާ ހިމެނުނެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ ގަދަ 10 ގެ ތެރެއިން ފުރުސަތު ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އަދި ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ބައިގައި މި ވަގުތު 77 ވަނައިގައި ދީމާ އޮތްއިރު، އޭޕްރީލް މަހު ދީމާ ވަނީ އެ އުމުރުފުރާގެ ރޭންކިންގެ 41 ވަނަ މަގާމު ހޯދާފައެވެ.

އޮމާނުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މުބާރާތުގައި ދީމާ ވާދަކުރިއިރު، މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ދީމާ ވަނީ ޓިއުނީޝިއާގެ ވެރިރަށް ތޫނިސްގައި ބޭއްވި ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫތު ކޮންޓެންޑާ މުބާރާތުގައިވެސް ވާދަކޮށްފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ޕޯޗުގަލުގެ ވެރިރަށް ލިޒްބަނުގައި ބޭއްވި ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫތު ސްޓާ ކޮންޓެންޑާ މުބާރާތުގައިވެސް ދީމާ ވާދަކުރަން އޮތް ނަމަވެސް، ވިސާގެ ކަންކަން ހަމަނުޖެހުމުން އެ މުބާރާތުގައި ދީމާ ވާދަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް