ކ. މާލެ
|
16 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 12:34
ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޓީޓީ ތަރި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ
ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޓީޓީ ތަރި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ
އެމްއޯސީ
ޓީޓީގެ ޔޫތު ސީރީސް މުބާރާތް
އޮމާން މުބާރާތުން ދީމާއަށް ރަނގަޅު ތަޖުރިބާއެއް
 
15 އަހަރުން ދަށުގެ ބައިގެ ކުއާޓާގައި ދީމާ ވަނީ ވާދަކޮށްފައި
 
17 އަހަރުން ދަށުގެ ބައިގައި ކުޅުނު ތިން މެޗުން ދީމާ ބަލިވި

އިންޓަނޭޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް ފެޑެރޭޝަން (އައިޓީޓީއެފް) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އޮމާނުގެ ވެރިރަށް މަސްކެޓުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫތު ކޮންޓެންޑާ މުބާރާތުން ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޓީޓީ ތަރި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ރަނގަޅު ތަޖުރިބާއެއް ހޯދައިފިއެވެ.

އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ދީމާ ވަނީ މި މުބާރާތުގެ ދެ އުމުރުފުރާއެއްގައި ވާދަކޮށްފައެވެ. އެއީ 15 އަހަރުން ދަށާއި 17 އަހަރުން ދަށުގެ ބައިގައެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން 15 އަހަރުން ދަށުގެ ބައިން ދީމާ ވަނީ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށްފައެވެ. ކުއާޓާއިން ދީމާ ފުރުސަތު ހޯދީ ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުތަކުން ޕާކިސްތާންގެ ހޫރު ފަވާދާއި އުޒްބެކިސްތާންގެ ދިޔޯރާ ޓޮޝްޕުލާޓޯ ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ މެޗުގައި ހޫރުގެ މައްޗަށް ދީމާ ކުރިހޯދީ 11-8، 11-4 އަދި 11-9 އިންނެވެ. އަދި ދެވަނަ މެޗުގައި ދިޔޯރާ އަތުން ދިމާ މޮޅުވީ 12-10، 11-8 އަދި 11-5 އިންނެވެ.

އެކަމަކު ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުނު ކުއާޓާގެ މެޗުން އީރާނުގެ ޔެކްތާ އަބީދިއާންއާ ވާދަކޮށް ދީމާ ވަނީ 3-1 ސެޓުންނެވެ. ފުރަތަމަ ދެ ސެޓު ޔެކްތާ ގެންދިޔައީ 11-8، 11-7 އިންނެވެ. އެކަމަކު 11-13 އިން ދީމާ ތިންވަނަ ސެޓު ގެންދިޔަ ނަމަވެސް، ފަހު ސެޓު ޔެކްތާ ކާމިޔާބުކުރީ 11-4 އިންނެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މި މުބާރާތުގެ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ބައިގައިވެސް ދީމާ ވާދަކުރިއިރު، އެ އުމުރުފުރާގައި ކުޅުނު ތިން މެޗުންވެސް ދީމާ ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. 17 އަހަރުން ދަށުގެ ބައިގައި ދީމާ ވާދަކޮށްފައިވަނީ އީރާނުގެ ޔެކްތާގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އަނަރްޔަގަޔާ މަންޖުނަތާއި ސަޔާލީ ރާޖޭޝް ވާނީއާއެވެ.

ވޯލްޑް ރޭންކިންގެ ކުރީގައި ހިފަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫތު ސީރީސް މުބާރާތްތަކުގައި ދީމާ ވާދަކުރަމުން އަންނައިރު، ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގައި މި ވަގުތުގެ ދީމާ އޮތީ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ރޭންކިން ތާވަލުގެ 20 ވަނައިގައެވެ. އެކަމަކު މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު އައިޓީޓީއެފްއިން ހާމަކުރި ދުނިޔޭގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ރޭންކިންގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އަށްވަނައިގައި ދިމާ ހިމެނުނެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ ގަދަ 10 ގެ ތެރެއިން ފުރުސަތު ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އަދި ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ބައިގައި މި ވަގުތު 77 ވަނައިގައި ދީމާ އޮތްއިރު، އޭޕްރީލް މަހު ދީމާ ވަނީ އެ އުމުރުފުރާގެ ރޭންކިންގެ 41 ވަނަ މަގާމު ހޯދާފައެވެ.

އޮމާނުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މުބާރާތުގައި ދީމާ ވާދަކުރިއިރު، މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ދީމާ ވަނީ ޓިއުނީޝިއާގެ ވެރިރަށް ތޫނިސްގައި ބޭއްވި ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫތު ކޮންޓެންޑާ މުބާރާތުގައިވެސް ވާދަކޮށްފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ޕޯޗުގަލުގެ ވެރިރަށް ލިޒްބަނުގައި ބޭއްވި ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫތު ސްޓާ ކޮންޓެންޑާ މުބާރާތުގައިވެސް ދީމާ ވާދަކުރަން އޮތް ނަމަވެސް، ވިސާގެ ކަންކަން ހަމަނުޖެހުމުން އެ މުބާރާތުގައި ދީމާ ވާދަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް