ކ. މާލެ
|
15 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހުކުރު 16:20
ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޓީޓީ ތަރި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ
ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޓީޓީ ތަރި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ
އެމްއޯސީ
ޓީޓީގެ ޔޫތު ސީރީސް މުބާރާތް
ދީމާ އޮމާން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާއަށް
 
ދީމާ ވަނީ ޕާކިސްތާނާއި އުޒްބެކިސްތާނުގެ ކުޅުންތެރިން ބަލިކޮށްފައި
 
ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގައި ދީމާ އޮތީ 15 އަހަރުން ދަށުގެ 20 ވަނައިގައި

އިންޓަނޭޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް ފެޑެރޭޝަން (އައިޓީޓީއެފް) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އޮމާނުގެ ވެރިރަށް މަސްކެޓުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫތު ކޮންޓެންޑާ މުބާރާތުގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެ ބައިގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޓީޓީ ތަރި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ފުރުސަތު ހޯދައިފިއެވެ.

ކުއާޓާއިން ދީމާ ފުރުސަތު ހޯދީ ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުތަކުން ޕާކިސްތާންގެ ހޫރު ފަވާދާއި އުޒްބެކިސްތާންގެ ދިޔޯރާ ޓޮޝްޕުލާޓޯ ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ މެޗުގައި ހޫރުގެ މައްޗަށް ދީމާ ކުރިހޯދީ 11-8، 11-4 އަދި 11-9 އިންނެވެ. އަދި ދެވަނަ މެޗުގައި ދިޔޯރާ އަތުން ދިމާ މޮޅުވީ 12-10، 11-8 އަދި 11-5 އިންނެވެ.

އެއާއެކު ހުކުރު ދުވަހު ކުޅޭ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ދީމާ ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ގަދަ 16 ގައި އީރާނުގެ ޔެކްތާ އަބީދިއާން އާއި އުޒްބެކިސްތާންގެ އާސެލް އަރެކްބައޭވާ ކުޅެގެން މޮޅުވާ ކުޅުންތެރިއަކާ ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement

ވޯލްޑް ރޭންކިންގެ ކުރީގައި ހިފަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫތު ސީރީސް މުބާރާތްތަކުގައި ދީމާ ވާދަކުރަމުން އަންނައިރު، ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގައި މި ވަގުތުގެ ދީމާ އޮތީ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ރޭންކިން ތާވަލުގެ 20 ވަނައިގައެވެ. އެކަމަކު މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު އައިޓީޓީއެފްއިން ހާމަކުރި ދުނިޔޭގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ރޭންކިންގެ ޖޫނިއާ ބައިގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އަށްވަނައިގައި ދިމާ ހިމެނުނެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ ގަދަ 10 ގެ ތެރެއިން ފުރުސަތު ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އޮމާނުގައި ކުރިއަށްދާ މުބާރާތުގައި ދީމާ ވާދަކުރަމުން އަންނައިރު، މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ދީމާ ވަނީ ޓިއުނީޝިއާގެ ވެރިރަށް ތޫނިސްގައި ބޭއްވި ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫތު ކޮންޓެންޑާ މުބާރާތުގައިވެސް ވާދަކޮށްފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ޕޯޗުގަލުގެ ވެރިރަށް ލިޒްބަނުގައި ބޭއްވި ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫތު ސްޓާ ކޮންޓެންޑާ މުބާރާތުގައިވެސް ދީމާ ވާދަކުރަން އޮތް ނަމަވެސް، ވިސާގެ ކަންކަން ހަމަނުޖެހުމުން އެ މުބާރާތުގައި ދީމާ ވާދަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް