ކ. މާލެ
|
6 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުދަ 23:11
ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން-ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން-ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް
ވެކްސިން އަޕްޑޭޓް
ކޮވިޑް-19ން ދިފާއުވުމަށް އިތުރު 812 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި
 
ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދޭ
 
ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖެހި މީހުން ޖުމްލަ އަދަދު 392،773ށް ވަނީ އަރާފައި
 
ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 343،149ށް އަރާފައި

ކޮވިޑް-19ން ދިފާއުވުމަށް އިތުރު 812 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ އަންގާރަ ދުވަހު އިތުރު 812 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 371 މީހުންނާއި އަތޮޅުތެރެއިން 441 މީހުންނެވެ. އެއާއެކު ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 343،149ށް އަރާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަންގާރަ ދުވަހު އިތުރު 92 މީހުން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖަހާފައިވެއެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 58 މީހުންނާއި، އަތޮޅުތަކުން 34 މީހުންނެވެ. އެއާއެކު ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖެހި މީހުން ޖުމްލަ އަދަދު 392،773ށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގައި ވެކްސިން ދެމުންދާއިރު، ވެކްސިނަށް ގިނަ ބަޔަކު ހޭލުންތެރިވެފައިވާ ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ދާދިފަހުން ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރު ޑރ. ނަޒްލާ މުސްތަފާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 27ގެ ނިޔަލަށް މުޅި އާބާދީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 71 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖަހާފައިވާ ކަމަށާއި، ގާތްގަނޑަކަށް 61 އިންސައްތަ މީހުން ދެޑޯޒު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އާބާދީގައި ނިސްބަތުން ކުޑަކުދިން ގިނަކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ވެކްސިންގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ރާއްޖޭގައި ޑެންގީހުން ފެތުރޭ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެއްޖެ
ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅޭއިރު ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
ނޭޕާލްގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އިތުބާރު އޮތްތޯ ބެލުމަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ނެގި ވޯޓު ބޮޑުވަޒީރު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
މަދިރިން ފެތުރޭ ބަލިތައް ގިނަވާތީ އިމާރާތްކުރާ ސައިޓުތަކުގައި މަދިރި އާލާނުވާނެހެން ސާފުކުރުމަށް އަންގައިފި
އަރިދަފުސް ރޯގާ، އިންފްލުއެންޒާ އަދި ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަށަށް
ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ޑެންގީހުން ފެނޭ، ހުން މަޑުވާތާ ފުރަތަމަ 48 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނެ: ޑރ.ފައިސަލް
ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރު، މިދިޔަ މަހު 100ށް ވުރެ ގިނަ ކޭސް ފެނިފައިވޭ: އެޗްޕީއޭ
ބޮޑު ޗުއްޓީގެ ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ފެންނަ މިންވަރު އިތުރު: އެޗްޕީއޭ