ކ. މާލެ
|
5 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އަންގާރަ 19:17
އެމްޕީއެލްއަށް 35 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބްރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
އެމްޕީއެލްއަށް 35 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބްރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ނައިބު ރައީސް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކުރުން
ނައިބު ރައީސަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންދަނީ
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ ނައިބު ރައީސްގެ ހާލުކޮޅު މިވަގުތު ރަނގަޅުކަމަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމްގެ ހާލުކޮޅު ދެރަވެގެން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް ޢަޒީޒު ވިދާޅުވީ ނައިބު ރައީސްގެ ހާލުކޮޅު މިވަގުތު ރަނގަޅުކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެކުރިން މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ނައިބު ރައީސްގެ ހާލުކޮޅު ދެރަވެގެން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވެއެވެ. އެފަހަރު އެޑްމިޓްކޮށްފައިވަނީ މާބޮޑަށް ހުން އަންނާތީއެވެ.

މީގެއިތުރުން މިއަހަރުގެ މެއި މަހު ނައިބު ރައީސް ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް