ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އާދީއްތަ 18:33
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގަގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން ދީމާ އާއި ރަފާ
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގަގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން ދީމާ އާއި ރަފާ
އެމްއޯސީ
އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ދީމާ އާއި ރަފާގެ ޕެއާއިން ލަންކާގެ އެއްވަނަ ޕެއާ ބަލިކޮށްފި
 
ލަންކާގެ ޕެއާ އަތުން މޮޅުވީ ސީދާ ތިން ސެޓުން
 
ދެވަނަ ބުރުން ދީމާ އާއި ރަފާގެ ޕެއާ ވަނީ ބަލިވެފައި

ގަތަރުގެ ވެރިރަށް ދޯހާގައި ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ އަންހެން ޑަބަލްސް އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ އާއި އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމުގެ ޕެއާއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގަދަބާރު ސްރީ ލަންކާގެ އެއްވަނަ ޕެއާ ބަލިކޮށްފިއެވެ.

ލަންކާގެ ރޭންކިންގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް އިޝާރާ މަދުރަންގީ އާއި ރޭންކިންގެ ހަތަރުވަނައިގައި އޮތް ބިމާންދީ ބަންޑާރަ ހިމެނޭ ޕެއާގެ މައްޗަށް ދީމާ އާއި ރަފާގެ ޕެއާ ކުރިހޯދީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ. މެޗުގެ ސެޓުތައް ދިޔައީ 11-8، 11-6 އަދި 12-10 އިންނެވެ.

ލަންކާގެ ޕެއާ ބަލިކޮށް އޭޝިއާ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ދީމާ އާއި ރަފާގެ ޕެއާ ދަތުރުކުރި ނަމަވެސް، ދެވަނަ ބުރުގައި އެ ޕެއާ ކުޅެން ޖެހުނީ ހޮންކޮންގްގެ އުމުރުން ދޮށީ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ، ޒީހޫ ޗެންޗޫ އާއޮ އެން ވިންގް ނާމުގެ ޕެއާއާ ދެކޮޅަށެވެ. އެ މެޗުން ހޮންކޮންގެ ޕެއާ މޮޅުވީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ.

Advertisement

މި މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމު ވާދަކުރަމުން އަންނައިރު، އަންހެން ޓީމުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ޓީމު އިވެންޓް ބައިގައި ގަތަރާއި ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ގަތަރުގެ މައްޗަށް ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމުން ކުރިހޯދީ 3-1 އިންނެވެ. އަދި ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމު މޮޅުވީ ފަސޭހަކަމާއެކު 3-0 އިންނެވެ.

މި އަހަރުގެ އޭޝިއާ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ޓީމުން ވާދަކުރަމުން އަންނައިރު، މި މުބާރާތުގެ އަމާޒަކީ ދެކުނު އެފްރިކާގައި މި އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓީމް ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ކޮލިފައިވުން ކަމަށް ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ފަހަރުގެ އޭޝިއާ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، މިއީ ކޮވިޑް-19 ގެ މެދުކެނޑުމަށްފަހު ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތެއްގައި ގައުމީ ޓީޓީ ޓީމު ވާދަކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމަށް އިރުޝާދުދެމުން އަންނަނީ މި އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ގައުމީ ޓީޓީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސި ގްރީސްގެ ކޮންސްޓަންޓީނޯސް ކޮސްޓޮޕޮލޮސްއެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް