ކ. މާލެ
|
30 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 10:28
އޭޝިއާ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ޓީމު
އޭޝިއާ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ޓީމު
ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން
އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
އޭޝިއާ މުބާރާތުން ރާއްޖެއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް
 
އަންހެން ޓީމު ވަނީ ގަތަރާއި ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށްފައި
 
އޮމާން އަތުން ފިރިހެން ޓީމު ވަނީ 3-2 އިން މޮޅުވެފައި

ގަތަރުގެ ވެރިރަށް ދޯހާގައި ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ރަނގަޅު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފިއެވެ.

މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ކުޅުން މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ފެށިއިރު، މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީޓީ ޓީމު ވާދަކުރަމުން އަންނައިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ އަށް ކުޅުންތެރިން ހިމެނެއެވެ.

މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ރާއްޖޭން ރަނަގަޅު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދިއިރު، ބުދަ ދުވަހު އަންހެން ޓީމުން ވަނީ ޓީމު އިވެންޓް ބައިގައި ގަތަރާއި ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ގަތަރުގެ މައްޗަށް ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމުން ކުރިހޯދީ 3-1 އިންނެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ޓައިގައި ރާއްޖޭގެ އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް 3-1 ސެޓުން މޮޅުވި ނަމަވެސް، ދެވަނަ ޓައިގައި ފާތިމަތު ދީމާ ވަނީ 3-2 ސެޓުން ބަލިވެފައެވެ. އެކަމަކު ތިންވަނަ ޓައިގައި ރާއްޖޭގެ ލައިސާ ފަތުހުﷲ ވަނީ ސީދާ ތިން ސެޓުން މޮޅުވިއިރު، ދެން ކުޅުނު ޓައި އިން ދީމާވެސް ވަނީ ސީދާ ތިން ސެޓުން މޮޅުވެފައެވެ.

އަދި ބުދަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުން ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމު މޮޅުވީ ފަސޭހަކަމާއެކު 3-0 އިންނެވެ. އެގޮތުން ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ރަފާ އާއި، ދީމާ އަދި ލައިސާ ކުޅުނު ތިން ޓައިވެސް ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މި މުބާރާތުގައި ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ޓީމު ވަނީ 3-2 އިން އޮމާން ބަލިކޮށްފައެވެ. މި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ޓައި އިން މޫސާ މުންސިފް ބަލިވި ނަމަވެސް، ދެވަނަ ޓައި އިން ޝައްފާން އިސްމާޢީލް ވަނީ 3-1 ސެޓުން މޮޅުވެފައެވެ. މެޗުގެ ތިންވަނަ ޓައި އިން ރާއްޖޭގެ ޒީސްތު ނަސީމް ބަލިވި ނަމަވެސް، ހަތަރު ވަނަ ޓައިގައި މުންސިފް ވަނީ 3-2 ސެޓުން މޮޅުވެފައެވެ. އަދި ފަސްވަނަ ޓައިގައި ޝައްފާން ވަނީ 3-1 ސެޓުން މޮޅުވެ، އެ މެޗުން ރާއްޖެ މޮޅުކޮށްދީފައެވެ.

މި އަހަރުގެ އޭޝިއާ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ޓީމުން ވާދަކުރަމުން އަންނައިރު، މި މުބާރާތުގެ އަމާޒަކީ ދެކުނު އެފްރިކާގައި މި އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓީމް ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ކޮލިފައިވުން ކަމަށް ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ފަހަރުގެ އޭޝިއާ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، މިއީ ކޮވިޑް-19 ގެ މެދުކެނޑުމަށްފަހު ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތެއްގައި ގައުމީ ޓީޓީ ޓީމު ވާދަކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމަށް އިރުޝާދުދެމުން އަންނަނީ މި އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ގައުމީ ޓީޓީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސި ގްރީސްގެ ކޮންސްޓަންޓީނޯސް ކޮސްޓޮޕޮލޮސްއެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް