ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޯމަ 00:20
ތަޖިކިސްތާނާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ތަޖިކިސްތާނާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އޭއެފްސީ
ވިމެންސް އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން
މި ފަހަރު ރާއްޖެ ކޮޅަށް ވަނީ ހަތަރު ލަނޑު
 
ތަޖިކިސްތާން އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވީ 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވީ 16-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން

އޭއެފްސީ ވިމެންސް އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ތަޖިކިސްތާން އަތުންވެސް ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެއެވެ.

އަންނަ އަހަރު އިންޑިއާގައި ބާއްވާ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ވާދަކުރީ ގްރޫޕް ބީގައެވެ. އެ ގްރޫޕުގައި ދެން ހިމެނުނީ ވިއެޓްނާމާއި ތަޖިކިސްތާނެވެ. މީގެ ކުރިން މި ގްރޫޕުގައި އަފްޣާނިސްތާން ހިމެނުނު ނަމަވެސް، އެ ގައުމުން ފަހުން ވަނީ ކޮލިފައިންއިން ވަކިވެފައެވެ.

ކޮލިފައިން މެޗުތައް ތަޖިކިސްތާނުގައި ކުޅޭއިރު، ކޮލިފައިންގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފީފާ ރޭންކިންގައި 144 ވަނައިގައި އޮތް ރާއްޖެ ވަނީ 33 ވަނައިގައި އޮތް ވިއެޓްނާމް އަތުން 16-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެފައެވެ. މިއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގައި ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ދެވަނައަށް އެންމެ ފަރަގު ބޮޑުކޮށް ބަލިވި މެޗެވެ.

Advertisement

އެކަމަކު އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅުކުރިއިރު، ރޭންކިންގެ 135 ވަނައިގައި އޮތް ތަޖިކިސްތާން އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވީ 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ކޮލިފައިންއަށް ފުރުމުގެ ކުރިން "ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ގައުމީ އަންހެން ޓީމުގެ ކޯޗު އަދި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް (ޑުންގާ) ބުނީ ކޮލިފައިންއަށް އަންހެން ޓީމު އެކުލަވާލީ ނަތީޖާ ނެރުމަށް ބަލައިގެން ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އޮތް ގައުމީ އަންހެން ޓީމުގައި ޒުވާން ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ބޭނުމަކީ އެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު މުސްތަގުބަލުގައި ރަނގަޅު ޓީމެއް އެކުލަވާލުން ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

މި ފަހަރުގެ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ކޮލިފައިންގައި ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ވާދަކުރިއިރު، މިއީ ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރި ތިންވަނަ ފަހަރެވެ. 11 އަހަރަށްފަހު އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ގައުމީ ޓީމުން ވާދަކުރިއިރު، މި ފަހަރުގެ ކުރިން އެންމެ ފަހުން ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން ކޮލިފައިން ކުޅެފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރެވެ. އަދި އޭގެ ކުރިން 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮލިފައިންގައިވެސް ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ވާދަކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް