ކ. މާލެ
|
26 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 15:50
އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ ރިޔާސަތާއި ޝާހިދު ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު އާންމު މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަނީ
އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ ރިޔާސަތާއި ޝާހިދު ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު އާންމު މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަނީ
ޔޫއެން ފޮޓޯ
ޝާހިދަށް ވެރިންގެ ތައުރީފް
އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝާހިދުގެ ޒިންމާ ވަރަށް ބޮޑު
 
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޖަޒީރާ ގައުމުތައް ލީޑުކުރާ ގައުމު
 
ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖިއްޔާއިން ހޯދީ ފަޚުރުވެރި ކާމިޔާބީއެއް

ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ހޮވިވަޑައިގަތުމަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖްތަމައުން އެމަނިކުފާނާއި، ދިވެހިރާއްޖެއާއި މެދު ދެކޭ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއްކަމަށް ގައުމުތަކުގެ ވެރިން ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާއިން މީން ދުވަހަކު ނުހޯއްދަވާވަރުގެ ކާމިޔާބީއެއް އޮނަރަބަލް ޝާހިދު ހޯއްދެވުންވީ ދިވެހި ގައުމަށް ލިބުނު ފަޚުރަކާއި ޝަރަފަކަށެވެ. ހަމަގައިމުވެސް މިއީ ދިވެހި ކޮންމެ ދަރިއަކުވެސް އެކަމާއި އުފާކުރާނެ ކަމެކެވެ.

މީގެ ފަސްވަރަކަށް އަހަރު ކުރިޔަށް ޖެހިލާން ހިނގާށެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި އޭރު ހުންނެވި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަށް ގިނަ ގައުމުތަކުން ވަނީ ފާޑުކިޔާފައެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދިޔައީ ގިނަ ގައުމުތަކަކާއި އޮތް ގުޅުން ކަނޑާލުމެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ގައުމަކީ ގަތަރެވެ. މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ގަތަރާއިއެކު އޮތް ގުޅުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަނޑާލީ ކީއްވެކަން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީނާއި ޚިލާފަށް ރައީސް ސާލިހު ވަނީ ގައުމުތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހި ކުރައްވަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. މި މަސައްކަތް ރައީސް ސާލިހު ހަވާލު ކުރެއްވީ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއެވެ. މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެއްވުމާއިއެކު ކުރިން ގުޅުން ކަނޑާލާފައި އޮތް ގައުމުތަކާއި ޖަމާއަތްތަކާއިއެކު ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމަނިކުފާނު ފެއްޓެވިއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް މަސައްކަތަކީ ކޮމަންވެލްތުން ދިވެހި ދައުލަތް ވަކިވުމަށް ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުން ބަދަލުކުރެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި މަސައްކަތެވެ.

Advertisement

އުފަން ފަސްގަނޑުން ބޭރުގައި ހުންނަވާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވިއެވެ. މި މަސައްކަތާއިއެކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިޔުންވެސް އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުވިއެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ގެންދިޔަ އެއް ވާހަަކައަކީ ދިވެހި ދައުލަތުން ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރައްވާ ޝާހިދު ގައުމުން ބޭރުގައި ބަހައްޓާ ވާހަކައެވެ. ތެދެކެވެ. ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަމާއި ޝާހިދު ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އެކި ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރެއްވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވިއެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޝާހިދަކީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެ އެ ދިވެސަކަށްޓަކާ ފަޚުރުވެރިވާނެ އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސެވެ.

އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝާހިދުގެ ޒިންމާ ބޮޑެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އިގްތިސާދީ ކާރިސާއަކާ މުޅި ދުނިޔެ ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު، ޝާހިދު ކުރައްވަން ޖެހިފައިވާ މަސައްކަތަކީ ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ވެރިން އެއްގަލަކަށް އެރުވުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެޅިފައިވަނީ ޝާހިދުގެ ކޮނޑުފުޅުގައެވެ.

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި، ފަގީރުކަމާއި ހައިހޫނުކަން ނައްތާލުމާއި އަދި މީނުންވެސް ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކަންކަމުން އަރައިގަތުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެޅިފައިވަނީ ޝާހިދުގެ ކޮނޑުފުޅުގައެވެ. މިކަންކަން ކުރެއްވުމުގައި ޝާހިދު މިހާރުވެސް ގެންދަވަނީ އެތަކެއް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގައި ގައުމުތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިން ތަގުރީރުކުރެއްވުން ކުރިއަށްދާއިރު، ސެޝަންގެ ހަވާސާގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ގެންދަވަނީ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނާއެކު ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް