ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 15:31
ގަތަރަށް ފުރި ގައުމީ ޓީޓީ ޓީމު
ގަތަރަށް ފުރި ގައުމީ ޓީޓީ ޓީމު
ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން
ގައުމީ ޓީޓީ ޓީމު ފުރުން
އޭޝިއާ މުބާރާތަށް ގައުމީ ޓީޓީ ޓީމު ގަތަރަށް
 
މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓީޓީ ޓީމުގައި ހިމެނެނީ އަށް ކުޅުންތެރިން
 
މުބާރާތް އޮންނާނީ މި މަހުގެ 28 އިން އަންނަ މަހުގެ 5 އަށް

މި އަހަރުގެ އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރަން ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމު ގަތަރަށް ފުރައިފިއެވެ.

މި އަހަރުގެ މުބާރާތް އޮންނާނީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ގަތަރުގެ ވެރިރަށް ދޯހާގައެވެ.

މި މުބާރާތަށް އެކުލަވާލި ގައުމީ ޓީޓީ ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ޖުމްލަ އަށް ކުޅުންތެރިންނެވެ. އެއީ އަންހެން ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނާއި ފިރިހެން ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނެވެ. ޓީމުގައި ހިމެނުނު އަންހެން ހަތަރު ކުުޅުންތެރިންނަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރާ އުމުރުން 13 އަހަރުގެ މިޝްކާ މުޙައްމަދު އިބްރާހިމާއި، ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ، އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް އަދި ލައިސާ ފަތުހުﷲ އެވެ. އަދި ފިރިހެން ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނަކީ މޫސާ މުންސިފާއި، ޝައްފާން އިސްމާޢީލުގެ އިތުރުން ޒީސްތު ނަސީމް އަދި އަކްޔާލެވެ.

މި ޓީމުގެ ކޯޗަކީ މި އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ގައުމީ ޓީޓީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސި ގްރީސްގެ ކޮންސްޓަންޓީނޯސް ކޮސްޓޮޕޮލޮސްއެވެ. މި މުބާރާތުގެ އަމްޕަޔަރުކަން ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އައްޒާމް އިބްރާހީމާއި، މުޙައްމަދު ޔާމީނަށް ވަނީ ފުރުސަތު ލިބިފައެވެ.

Advertisement

މި ފަހަރުގެ އޭޝިއާ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓީޓީ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ދީމާ ވަނީ ދާދި ފަހުން ޓިއުނީޝިއާގެ ވެރިރަށް ތޫނިސްގައި ބޭއްވި ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫތު ކޮންޓެންޑާ މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށްފައެވެ. އަދި އޭޝިއާ މުބާރާތަށްފަހު އޮމާނުގެ ވެރިރަށް މަސްކެޓުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫތު ކޮންޓެންޑާ މުބާރާތުގައި ދީމާ ވާދަކުރާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެ މުބާރާތް އޮންނާނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުން އޭޝިއާ މުބާރާތުގެ އަމާޒަކީ ދެކުނު އެފްރިކާގައި މި އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓީމް ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ކޮލިފައިވުމެވެ. މި އަހަރުގެ އޭޝިއާ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، މިއީ ކޮވިޑް-19 ގެ މެދުކެނޑުމަށްފަހު ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތެއްގައި ގައުމީ ޓީޓީ ޓީމު ވާދަކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ގައުމީ ޓީޓީ ޓީމުން އެންމެ ފަހުން ވާދަކުރި މުބާރާތަކީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި ނޭޕާލުގައި ބޭއްވި ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައެވެ. އަދި އޭގެ ކުރިން އެ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި މޮރިޝަސްގައި ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގައިވެސް ޓީޓީ ޓީމު ވާދަކުރިއިރު، އެ މުބާރާތުގައި ޓީޓީ ޓީމުން ވަނީ ރަން ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް