ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހުކުރު 00:36
ރާއްޖެ އާއި ވިއެޓްނާމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެ އާއި ވިއެޓްނާމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އޭއެފްސީ
ވިމެންސް އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން
ވަރުގަދަ ވިއެޓްނާމުން ރާއްޖެ ކޮޅަށް 16 ލަނޑު
 
ރާއްޖެ އަތުން ވިއެޓްނާމް މޮޅުވީ 16-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ދެވަނަ މެޗުގައި ރާއްޖެ ނުކުންނާނީ ތަޖިކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް

އޭއެފްސީ ވިމެންސް އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ވަރުގަދަ ވިއެޓްނާމުން ރާއްޖެ ކޮޅަށް 16 ލަނޑު ޖަހައިފިއެވެ.

އަންނަ އަހަރު އިންޑިއާގައި ބާއްވާ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ވާދަކުރަނީ ގްރޫޕް ބީގައެވެ. އެ ގްރޫޕުގައި ދެން ހިމެނެނީ ވިއެޓްނާމާއި ތަޖިކިސްތާނެވެ. މީގެ ކުރިން މި ގްރޫޕުގައި އަފްޣާނިސްތާން ހިމެނުނު ނަމަވެސް، އެ ގައުމުން ފަހުން ވަނީ ކޮލިފައިންއިން ވަކިވެފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ތަޖިކިސްތާނުގައި ކޮލިފައިން މެޗުތައް ކުޅޭއިރު، ތަޖިކިސްތާނުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ އަތުން ވިއެޓްނާމް މޮޅުވީ 16-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ފީފާ ރޭންކިންގައި 144 ވަނައިގައި ރާއްޖެ އޮތްއިރު،ތ ވިއެޓްނާމް ހިމެނިފައިވަނީ 33 ވަނައިގައެވެ.

Advertisement

ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖޭން ދެން ކުޅޭ މެޗުގައި އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ނުކުންނާނީ ރޭންކިންގެ 135 ވަނައިގައި އޮތް ތަޖިކިސްތާނާ ދެކޮޅަށެވެ.

ކޮލިފައިންއަށް ފުރުމުގެ ކުރިން "ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ގައުމީ އަންހެން ޓީމުގެ ކޯޗު އަދި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް (ޑުންގާ) ބުނީ ކޮލިފައިންއަށް އަންހެން ޓީމު އެކުލަވާލީ ނަތީޖާ ނެރުމަށް ބަލައިގެން ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އޮތް ގައުމީ އަންހެން ޓީމުގައި ޒުވާން ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ބޭނުމަކީ އެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު މުސްތަގުބަލުގައި ރަނގަޅު ޓީމެއް އެކުލަވާލުން ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

މި ފަހަރުގެ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ކޮލިފައިންގައި ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، މިއީ ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރާ ތިންވަނަ ފަހަރެވެ. 11 އަހަރަށްފަހު އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ގައުމީ ޓީމުން ވާދަކުރަމުން އަންނައިރު، މި ފަހަރުގެ ކުރިން އެންމެ ފަހުން ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން ކޮލިފައިން ކުޅެފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރެވެ. އަދި އޭގެ ކުރިން 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮލިފައިންގައިވެސް ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ވާދަކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
25%
25%
25%
0%
25%
0%
ކޮމެންޓް