ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 17:39
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
ރޮއިޓަރސް
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން
ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކަށް 500 މިލިއަން ޑޯޒު ވެކްސިން ހަދިޔާ ކުރަން އެމެރިކާއިން ނިންމައިފި
 
އެމެރިކާއަކީ ވެކްސިން އުފެއްދުމުގައި އެންމެ ގާބިލު އެއް ގައުމު
 
އެމެރިކާއިން ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ކޮވެކްސް މެދުވެރިކޮށް 500 މިލިއަން ޑޯޒު ހަދިޔާ ކޮށްފައި

ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކަށް 500 މިލިއަން ޑޯޒު ވެކްސިން ހަދިޔާ ކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ނިންމައިފިއެވެ.

ފަގީރު ގައުމުތަކަށް ވެކްސިން ނުލިބޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ހަވާސާގައި ވާޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ވިދާޅުވީ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކަށާއި ކޮވިޑްގެ ވެކްސިން ލިބުން ދަތިވެފައިވާ ގައުމުތަކަށް ފައިޒާ ވެކްސިންގެ 500 މިލިއަން ޑޯޒު ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ކޮވެކްސް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އެމެރިކާއިން ވަނީ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކަށް 500 މިލިއަން ޑޯޒު ފައިޒާ ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އިތުރު 500 މިލިއަން ޑޯޒު ހަދިޔާކުރުމަށް ނިންމުމާއިއެކު އެމެރިކާއިން ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކަށް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރި އަދަދު އެއް ބިލިޔަނަށް އަރާނެއެވެ.

ކޮވިޑްގެ ވެކްސިން އުފައްދަން އެންމެ ގާބިލު ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާ ހިމެނެއެވެ. އެމެރިކާއާއި ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން ވެކްސިން މައްސަލާގައި އަމިއްލަ އެދުން އިސްކޮށް ފަގީރު ގައުމުތަކަށް އަޅާ ނުލާ މައްސަލަ ވަނީ މީގެ ކުރިން ފެންމަތިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް