ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 12:41
ހިޔާ ފުލެޓްތައް
ހިޔާ ފުލެޓްތައް
ރާއްޖެ އެމްވީ
ފިޔާފުލެޓްތަކުގައި ސީސީޓީވީ ހަރުކުރުން
ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި ސީސީޓީވީ ހަރުކުރަނީ
 
މި މަސައްކަތްވަނީ 3 ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ބަހާލާފައި

ހިޔާ ފުލެޓްތަކުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ހައުސިން ޑިވެލަޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނެފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ގައި އަޅާފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓްތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ސީސީޓީވީ ސިސްޓަމް ޑިޒައިންކޮށް، ސަޕްލައިކޮށް އަދި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި މި މަސައްކަތްވަނީ 3 ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ބަހާލާފައެވެ. ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ހިޔާ ފްލެޓްގެ ހަތަރު ޓަވަރު ހިމެނިފައިވާއިރު، ކޮންމެ 2 ޓަވަރެއް މޮނިޓަރ ކުރެވޭގޮތަށް ހުންނަންޖެހެނީ 1 ކޮންޓްރޯލް ރޫމަށެވެ. ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ވެސް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މުއްދަތަކަށް ދީފައިވަނީ ގިނަވެގެން 120 ދުވަހެވެ.  

Advertisement

މި މަސައްކަތަށް ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި 50،000 ރުފިޔާ ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގް މި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 1 ޖަހާއިރު އޮންނާނެ ކަމަށާއި، ލިޔުމުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި، ސުވާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 17 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 1:00ގެ ކުރިންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް