ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 09:44
އިޓަލީގައި މަރާލި ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރަށް ނިސްބަތްވާ މަހުމޫދު އިމާދު
އިޓަލީގައި މަރާލި ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރަށް ނިސްބަތްވާ މަހުމޫދު އިމާދު
ރާއްޖެއެމްވީ
އިޓަލީގައި ދިވެއްސަކު މަރާލުން
އިޓަލީގައި ދިވެއްސަކު މަރާލި މައްސަލަ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި
 
ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ގެންދަނީ މިކަން ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން
 
މަރާލާފައިވަނީ އިޓަލީ މީހަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އެގައުމުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހެއް
 
މަރާލާފައިވަނީ ވަރަށް އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް ކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައި

އިޓަލީގައި ދިވެއްސަކު މަރާލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އިޓަލީގައި މަރާލި ދިވެއްސަކީ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރަށް ނިސްބަތްވާ މަހުމޫދު އިމާދެވެ. އެމީހާއަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާކޮށް، ދަންޖައްސައި މަރާލާފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަން އެއްވެސް އިދާރާއަކުން މިހާތަނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

މަހުމޫދު އިމާދަކީ އިޓަލީގެ މީހަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އިޓަލީގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި ބަފައިބެ މިވަގުތު ތިބީ ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

އިމާދުގެ މަރާ ގުޅިގެން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެކަމުގެ މައުލޫމާތު އެ މިނިސްޓްރީއަށް މިހާރު ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މި މަރާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން މިހާރު ބަލަމުންދާކަމަށާއި އޭނާގެ އާއިލާއަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަމެއް ވާނަމަ އެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ދާނެކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން މިހާތަނަށް އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
24%
8%
56%
8%
0%
4%
ކޮމެންޓް