ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 08:41
ތަޖިކިސްތާނަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން
ތަޖިކިސްތާނަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ތަޖިކިސްތާނަށް ފުރުން
ކޮލިފައިން މެޗުތަކަށް ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ތަޖިކިސްތާނަށް
 
ކޮލިފައިން މެޗުތައް ކުޅޭނީ މި މަހުގެ 23-29 އަށް ތަޖިކިސްތާނުގައި
 
ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ވިއެޓްނާމް އަދި ތަޖިކިސްތާނާ

އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ކޮލިފައިންގައި ކުޅެން ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ތަޖިކިސްތާނަށް ފުރައިފިއެވެ.

މި ފަހަރުގެ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ކޮލިފައިންގައި ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، މިއީ ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރާ ތިންވަނަ ފަހަރެވެ. 11 އަހަރަށްފަހު އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރަން ގައުމީ ޓީމުން ނިންމިއިރު، އެންމެ ފަހުން ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން ކޮލިފައިން ކުޅެފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރެވެ. އަދި އޭގެ ކުރިން 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮލިފައިންގައިވެސް ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ވާދަކޮށްފައެވެ.

އަންނަ އަހަރު އިންޑިއާގައި ބާއްވާ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ވާދަކުރާނީ ގްރޫޕް ބީގައެވެ. އެ ގްރޫޕުގައި ދެން ހިމެނެނީ ވިއެޓްނާމާއި ތަޖިކިސްތާނެވެ. މީގެ ކުރިން މި ގްރޫޕުގައި އަފްޣާނިސްތާން ހިމެނުނު ނަމަވެސް، އެ ގައުމުން ފަހުން ވަނީ ކޮލިފައިންއިން ވަކިވެފައެވެ.

Advertisement

މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ތަޖިކިސްތާނުގައި ކޮލިފައިން މެޗުތައް ކުޅޭއިރު، އެ މެޗުތަކުގައި ވާދަކުރުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ތަޖިކިސްތާނަށް ފުރާފައެވެ. މި ފަހަރުގެ ކޮލިފައިންގައި ގައުމީ އަންހެން ޓީމަށް އިރުޝާދުދޭނީ ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް (ޑުންގާ) އެވެ.

ތަޖިކިސްތާނަށް ފުރުމުގެ ކުރިން "ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޑުންގާ ބުނީ ކޮލިފައިންއަށް އަންހެން ޓީމު އެކުލަވާލީ ނަތީޖާ ނެރުމަށް ބަލައިގެން ނޫން ކަމަށާއި، އެކަމަކު ނަތީޖާ ނެރުންވެސް މުހިންމު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އޮތް ގައުމީ އަންހެން ޓީމުގައި ޒުވާން ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ބޭނުމަކީ އެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު މުސްތަގުބަލުގައި ރަނގަޅު ޓީމެއް އެކުލަވާލުން ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

މި ދަތުރު ނޫން އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދަކީ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކަށް ވެފައި މީނދީ ކުރިއަށް ޖެހިލަން ބޭނުންވަނީ. އެ ކުދިން ގޮވައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅު ރާސްތާއެއް ކޮށަންވެގެން މަސައްކަތް ކޮށްލަން މީނދީ.
ގައުމީ އަންހެން ޓީމުގެ ކޯޗު އަޙްމަދު ޝަރީފް (ޑުންގާ)

ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރުމަށް ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ތަޖިކިސްތާނަށް ފުރިއިރު، މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހު އެ ޓީމުން ވަނީ ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގައި ކޭމްޕްކޮށްފައެވެ. މި ކޭމްޕުގައި ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން ޔޫއޭއީގެ ގައުމީ އަންހެން ޓީމާ ދެކޮޅަށް ދެ މެޗެއް ކުޅުނުއިރު، ފުރަތަމަ މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވީ 5-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. އަދި ދެވަނަ މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ޑުންގާ ބުނީ ޔޫއޭއީ ކޭމްޕަކީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށާއި، އެކަމަކު ޔޫއޭއީ ކޭމްޕާއި ކޮލިފައިންގައި ކުޅޭ ޓީމުތަކާ ތަފާތުވާނެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އެވެރެޖް ގާތްގަނޑަކަށް 20 އޭޖް މިތިބީ. އެހެންމާ އެ އޭޖަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި ވަގުތު ނަތީޖާއަށްވުރެ ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަގުބަލް އެއީ މުހިންމު އެއްޗެއް ކަމަށް ދެކިގެން މި ދަނީ.
ގައުމީ އަންހެން ޓީމުގެ ކޯޗު އަޙްމަދު ޝަރީފް (ޑުންގާ)

މި ފަހަރުގެ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ކޮލިފައިންގައި ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، ފީފާ ރޭންކިންގައި ރާއްޖެ ހިމެނިފައިވަނީ 144 ވަނައިގައެވެ. އަދި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕުގައި އޮތް ވިއެޓްނާމް 33 ވަނައިގައި އޮތްއިރު، ތަޖިކިސްތާން އޮތީ 135 ވަނައިގައެވެ. ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖޭން ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ވިއެޓްނާމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، ދެވަނަ މެޗުގައި ތަޖިކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހެވެ.

އޭޝިއަން ކަޕްގައި ޖުމްލަ 12 ގައުމެއް ކޮލިފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ހަތަރު ގައުމެއް ވަނީ ކޮލިފައިވެފައެވެ. އެއީ މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ކަމަށްވާ އިންޑިއާ އާއި، އޮސްޓްރޭލިއާ އާއި، ޖަޕާން އަދި ޗައިނާ އެވެ. ދެން ބާކީ އޮތް އަށް ޖާގަ ލިބޭނީ ކޮލިފައިންގެ އަށް ގްރޫޕުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގެ އެއްވަނައަށްދާ ގައުމަށެވެ.

ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން މި ފަހަރުގެ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރާއިރު، މި ފަހުން އެ ޓީމުން ވަނީ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް