ކ. މާލެ
|
11 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 08:20
ވެކްސިން ޖެހުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
ވެކްސިން ޖެހުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގައި ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުން
އެމެރިކާގައި އުމުރުން 5 އަހަރާއި 11 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ދިނުމަށް ހުއްދަދެނީ
 
ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ފައިޒަރ އިން އެމަރޖެންސީކޮށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭނެ
 
އޮކްޓޯބަރ މަސް ނިމޭ ހިސާބުގައި އެމެރިކާގައި ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ހުއްދަދޭނެ

އޮކްޓޯބަރ މަސް ނިމޭ ހިސާބުގައި އެމެރިކާގައި އުމުރުން 5 އަހަރާއި 11 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ފައިޒަރ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ހުއްދަދޭނެކަމަށް ރޮއިޓަރސް އިން ބުނެފިއެވެ.

އެކަމުގެ މައުލޫމާތު އެނގިހުރި ދެ މީހަކާއި ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޓައިމްލައިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ފައިޒަރ އިން މިހާރު ކުރިޔަށްގެންދާ ކްލިނިކަލް ޓްރެއަލްގެ ޑާޓާތައް ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ލިބުމުން ކުޑަކުދިންނަށް ޖެހުމުގެ އިމަޖެންސީ ހުއްދައަށް އެދޭގޮތަށެވެ.

އެމެރިކާގެ އެފްޑީއޭއަށް އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ތިން ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ފައިޒަރ ވެކްސިން އަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖެހުމަށް އެކަށީގެންވާ ވެކްސިނެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައެޅޭނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިކަމުގެ ޓައިމްލައިން އެމެރިކާގެ އިންފެކްޝިއަސް ޑިޒީސްގެ އެކްސްޕަރޓް ޑރ އެންތަނީ ފައުޗީ ހުކުރު ދުވަހު ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހެލްތުގެ ސްޓާފުންނާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހާމަކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ރޮއިޓަރސް އިން ބުނެއެވެ. އަދި މިއީ އެފްޑީއޭ އިން އެކުލަވާލާފައިވާ ޓައިމްލައިނާ ދާދިއެއްގޮތް ޓައިމްލައިނެއްކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ފައިޒަރ އިން ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ފަހުކޮޅު އެމަރޖެންސީ ހުއްދަ ދޯދުމަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ފަހުކޮޅު އަންނަންވާއިރު އެވެކްސިން ހުންނާނީ ލިބޭވަރު ވެފައިކަމަށް ޑރ ފައުޗީ ވިދާޅުވިކަމަށް ރޮއިޓަރސް އިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ފައުޗީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މޮޑާނާ ވެކްސިންގެ ޑާޓާތައް ބެލުމަށް ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ ޑާޓާތައް ބެލުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ތިން ހަފްތާ ހޭދަވާނެއެވެ. މޮޑާނާ ވެކްސިން ކުޑަކުދިންނަށް ޖެހުމުގެ ހުއްދަދެވޭވަރު ވާނީ ނޮވެމްބަރ މަހު ހިސާބުގައި ކަމަށް ފައުޗީ ލަފާކުރައްވައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހެލްތުން އަދި އެއްޗެއް ނުބުނާކަމަށް ރޮއިޓަރސް އިން ބުނެއެވެ.

ފައިޒަރ އިން ބުނެފައިވަނީ އުމުރުން 5 އަހަރާއި 11 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންގެ މެދުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްގެންދާ ކްލިނިކަލް ޓްރެއަލްތަކުގެ ޑާޓާތައް ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ފަހުކޮޅު އެމަރޖެންސީ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅޭވަރުވާނެކަމަށެވެ. ކުރިން އެމެރިކާގެ އެފްޑީއޭއިން ލަފާކޮށްފައި އޮތީ ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭވަރުވާނީ ނޮވެމްބަރ މަހު ކަމަށެވެ. އަނެއްކޮޅުން މޮޑާނާއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ޓްރެއަަލްގެ ޑާޓާތައް ލިބޭވަރުވާނީ މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް