ކ. މާލެ
|
9 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 15:47
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން
އެފްއޭއެމް
ސުޒޭން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުން
ސުޒޭން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، ކޭމްޕަށް ފުރާނީ 14 ދުވަސް ފަހުން
 
ސުޒޭން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ބުދަ ދުވަހު ހެދި ޓެސްޓުން
 
އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެއް ނުވޭ

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

"ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ސުޒޭން ބުނީ ކޮވިޑުގެ އަލާމާތްތަކެއް ހުރުމުން ބުދަ ދުވަހު ޓެސްޓުކުރި ކަމަށާއި، އެއާއެކު ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ގައުމީ ޓީމުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން މިހާރު ޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ޓީމުގެ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު އަދި އިތުރު އޮފިޝަލަކުވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ނުވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ސުޒޭން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވިއިރު، އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ގައުމީ ޓީމު ގަތަރަށް ފުރާނެއެވެ. ގަތަރުގައި ކޭމްޕުކުރުމަށްފަހު ގައުމީ ޓީމު އެނބުރި މާލެ އަންނަނީ މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހެވެ. ސުޒޭން ބުނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން އޭނާ ދެން ގަތަރު ކޭމްޕަށް ފުރާނީ 14 ދުވަސް ހަމަކުރުމަށްފަހު، ވައިރަހުން ރަނގަޅުވުމުން ކަމަށެވެ.

މި ފަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ސުޒޭން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި ހުރި ނެދަލެންޑްސްގެ މާޓިން ކޫޕްމަންގެ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށްފަހުއެވެ. މި ފަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ރާއްޖެ ކުރިމަތިލާނީ މުޅިން ދިވެހި ކޯޗުންގެ ޓީމަކާއެކުއެވެ. އެގޮތުން ސުޒޭންއާއެކު އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނީ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) އާއި، ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުޙައްމަދެވެ. މީގެ އިތުރުން ގޯލްކީޕަރު ޓްރެއިނަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނީ އަސްލަމް އަބްދުލް ރަހީމެވެ.

މި ފަހަރުގެ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު 34 ކުޅުންތެރިންގެ ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑަކާއެކު ގައުމީ ޓީމުން ފަރިތަކުރުންތައް ފެށިއިރު، ގަތަރުގައި ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވާނީ 30 ކުޅުންތެރިންނެވެ.

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވާން ގައުމީ ޓީމުން ގަތަރުގައި ކޭމްޕުކުރާއިރު، ރާއްޖޭން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށްވެސް ތައްޔާރުވީ ގަތަރުގައި ކޭމްޕުކޮށްގެންނެވެ. އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރާއްޖޭގައި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާއްވާއިރު، މި ފަހަރުގެ މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ފަސް ގައުމުގެ މެދުގައި ލީގު އުސޫލުން ކުޅުމަށްފަހު، އެންމެ ގަދަ ދެ ޓީމު ފައިނަލަށް ދާ ގޮތަށެވެ.

މި ފަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ރާއްޖެ ނުކުންނާނީ ނޭޕާލާ ދެކޮޅަށެވެ. ދެވަނަ މެޗުގައި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، ތިންވަނަ މެޗުގައި އެ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ރާއްޖެ ނުކުންނާނީ ސްރީ ލަންކާއާ ދެކޮޅަށެވެ. އަދި ފަހު މެޗުގައި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ނުކުންނާނީ ވާދަވެރި އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް