ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 20:40
ޗައިނާގެ މިލިޓަރީ ސަބްމެރިން
ޗައިނާގެ މިލިޓަރީ ސަބްމެރިން
އިންޑިއާ ޓައިމްސް
ޗައިނާ-ޓައިވާން މައްސަލަ
ޗައިނާ–ޓައިވާން މައްސަލަ، ޖަޕާނުން އަހަންމިއްޔަތުކަންދޭ ކަމެއް!
 
ޓައިވާނުގެ ކަނޑުއޮޅީގައި ކުރިޔަށްދާ ކަމެއްގެ އަސަރު ޖަޕާނަށް ކުރާނެ

ޗައިނާއިން ޓައިވާނުގެ ކަނޑުއޮޅީގެ ސަރަހައްދުގައި ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަ ކުރަމުން އައުމަކީ ޖަޕާނުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވާކަމެއް ކަމަށާއި، އެކަން ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ޗަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޔޮޝިހިދޭ ސުގާ ބުނެފިއެވެ.

ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ވެސް ވަނީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ބައިޑެން ވިދާޅުވީ ޖަޕާނާ ގުޅިގެން ޗައިނާ-ޓައިވާން މައްސަލައިގެ ކަންކަން އެމެރިކާއިން ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ޗައިނާ ސަރުކާރުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޓައިވާނުގެ ކަނޑުއޮޅީގެ ސަރަހައްދަށް ވަންނަމުން ދާކަމަށެވެ. އަދި ޓައިވާނުން ބޭނުން ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެގައުމަށް އަސްކަރީ ގޮތުން އެހީވުމަށް ޖަޕާނާއި އެމެރިކާ ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ޖަޕާނުން ބުނީ މި މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ޖަޕާނުން ވަންނަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޖަޕާނަކީ ޓައިވާނާ އިންވެގެން އޮންނަ ގައުމެއް ކަމަށާއި، ޓައިވާނުގެ ކަނޑުއޮޅީގައި ކުރިޔަށްދާ ކަމެއްގެ އަސަރު އެގައުމަށް ވެސް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖަޕާނުން ވަނީ ޗައިނާއިން ޓައިވާނުގެ ކަނޑުއޮޅީގެ ސަރަހައްދުގައި ކުރަމުން ގެންދަނީ ނާތަހުޒީބު ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ އެކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ.

ޗައިނާގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުތައް ޓައިވާނު ކަނޑުއޮޅީގެ ސަރަހައްދުން އެތެރެވެއްޖެނަމަ ހަމަލާދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޓައިވާނުން ވަނީ ދީފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ޗައިނާއިން ބުނީ ޓައިވާނުގެ ކަނޑުއޮޅީގެ ސަރަހައްދު ކައިރީ ޗައިނާއިން ކުރިޔަށް ގެންދަނީ އަސްކަރީ ތަމްރީނެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް