ކ. މާލެ
|
30 އޯގަސްޓް 2021 | ހޯމަ 02:32
ވުލްވްސް އާއި ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ވުލްވްސް އާއި ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވިއިރު، ޓޮޓެންހަމް އެއްވަނައަށް
 
ވުލްވްސް އަތުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ވަޓްފޯޑް އަތުން ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ވުލްވްސް އަތުން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ލީގުގައި ރިކޯޑެއް ގާއިމުކުރިއިރު، ވަޓްފޯޑް އަތުން މޮޅުވެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ ލީގުގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވިއިރު، އެ ޓީމުން ވަނީ ލީގުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ބަލިނުވެ 28 މެޗު ހަމަކޮށް ރިކޯޑު ހަދާފައެވެ. މީގެ ކުރިން މި ރިކޯޑު އޮތީ ރަށުން ބޭރުގައި ބަލިނުވެ 27 މެޗު ހަމަކުރި އާސެނަލުގެ އަތުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި މެޗަކީ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ، އެ ޓީމަށް ލީގުގައި އިރުޝާދުދިން 100 ވަނަ މެޗެވެ.

Advertisement

މި މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑުގެ ފަރާތުން އާދައިގެ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މެޗުގެ ކުރީކޮޅު ވުލްވްސްއަށް ވަނީ ލީޑު ނަގަން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން އެ ޓީމުގެ ރައުލް ހިމެނޭޒް ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ޔުނައިޓެޑުގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެ ހެއާ މަތަކުރިއިރު، ވުލްވްސްގެ ފްރާންސިސްކޯ ޓްރިންކާއޯ ހުހަށްހުރެ ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ޔުނައިޓެޑުގެ އާރޮން ވަން ބިސާކާއެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ކޯނަރަކުން ވުލްވްސްގެ ރަމޮން ސައީސް ފުލުފުލުގައި ފޮނުވާލި ދެ ހަަމަލާއެއް މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ޑެ ހެއާ ވަނީ ހުށިޔާރުކަމާއެކު ހުއްޓުވާފައެވެ. މި މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މެޗު ނިމެން 10 މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ރަފައެލް ވަރާން ދިން ބޯޅައަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މޭސަން ގްރީންވިޑެވެ.

އެކަމަކު އޭގެ ކުރިން ވުލްވްސްގެ ރުބެން ނެވޭސްއަށް ޔުނައިޓެޑުގެ ޕައުލް ޕޮގްބާ ފައުލުކުރި ކަމަށް ބުނެ ވުލްވްސް ކުޅުންތެރިން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެޕީލްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފުރީ (ވީއޭއާރް) ގެ އެހީ ހޯދުމަށްފަހު ރެފުރީ ނިންމާފައިވަނީ އެއީ ރަނގަޅު ލަނޑެއް ކަމަށެވެ.

ޓޮޓެންހަމާއި ވަޓްފޯޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖަސް

މީގެ އިތުރުން ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ވަޓްފޯޑް އަތުން ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުން ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވިއިރު، ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ތިން މެޗުންވެސް އެ ޓީމު ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމުން ވަނީ މި ފަހަރުގެ ލީގުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންގްލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ހިމަނާފައެވެ. މި މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމުން ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑު ފެނިގެންގޮސްފައިވަނީ ފުރަތަމަ ހާފުގައެވެ. މި ހާފު ނިމެން ތިން މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ހިލޭ ޖެހުމަކުން މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސޮން ހުއެން-މިންއެވެ. މި ލަނޑާއެކު ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ސޮން ވަނީ 200 ލަނޑު ހަމަކޮށްފައެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ޓޮޓެންހަމަށް ވަނީ ލީޑު ފުޅާކުރަން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން އެ ޓީމުގެ ޑެލެ އަލީ އާއި ކޭންއަށް ހުސް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފިފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ޓޮޓެންހަމް ޖެހިލީ ކުޅުނު ތިން މެޗުންވެސް މޮޅުވެ ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ލީގުގެ ދެވަނައިން ފެށިގެން ހަވަނައާ ހަމައަށް އޮތް ފަސް ޓީމަށްވެސް ލިބިފައިވަނީ ތިން މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް