ކ. މާލެ
|
28 އޯގަސްޓް 2021 | ހޮނިހިރު 16:39
ޔޫއޭއީގެ އަންހެން ޓީމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޔޫއޭއީގެ އަންހެން ޓީމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޔޫއޭއީއެފްއޭ
ގައުމީ އަންހެން ޓީމުގެ ކޭމްޕް
ޔޫއޭއީ ކޭމްޕުން އަންހެން ޓީމަށް ރަނގަޅު ތަޖުރިބާއެއް
 
ކޭމްޕުގައި ޔޫއޭއީގެ އަންހެން ޓީމާ ދެކޮޅަށް ދެ މެޗެއް ކުޅުނު
 
އޭއެފްސީ ވިމެންސް އޭޝިއަން ކަޕުގެ ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރާނެ

ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކޭމްޕުގައި ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ރަނގަޅު ތަޖުރިބާއެއް ހޯދައިފިއެވެ.

ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން ޔޫއޭއީގައި ކޭމްޕުކުރީ އަންނަ އަހަރު އިންޑިއާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޭއެފްސީ ވިމެންސް އޭޝިއަން ކަޕުގެ ކޮލިފައިންއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ޔޫއޭއީއަށް ދިޔައިރު، މި ކޭމްޕުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ޔޫއޭއީގެ ގައުމީ އަންހެން ޓީމާ ދެކޮޅަށް ދެ މެޗު ކުޅެފައެވެ.

އެގޮތުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވީ 5-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖެހީ އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ރާނިޔާ އިބްރާހީމެވެ. މިއީ ދާދި ފަހުން ގައުމީ ޓީމުން ފުރުސަތު ހޯދި ރާނިޔާ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ހިމެނިގެން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި އޭނާގެ ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

ދެން މި ކޭމްޕުގައި ގައުމީ ޓީމުން ޔޫއޭއީގެ ގައުމީ އަންހެން ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ބަލިވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި ދެ މެޗުން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމަށް ރަނގަޅު ތަޖުރިބާއެއް ލިބުނުއިރު، ކޭމްޕް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުކުރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ގައުމީ ޓީމު ވަނީ އެނބުރި ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.

ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ޔޫއޭއީގައި ކޭމްޕުކުރިއިރު، އެ ޓީމުން ދާފި ފަހުން ވަނީ ބ. އޭދަފުށީގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެފައެވެ. އޭދަފުށިން ހޮވާލެވުނު އަންހެން ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެ މެޗުން ގައުމީ އަންހެން ޓީމު މޮޅުވީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އޭއެފްސީ ވިމެންސް އޭޝިއަން ކަޕުގެ ކޮލިފައިންގައި ކުޅެން ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، މިއީ ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރާ ތިންވަނަ ފަހަރެވެ. މި ފަހަރުގެ ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ވާދަކުރާނީ ގްރޫޕް ބީގައެވެ. އެ ގްރޫޕުގައި ދެން ހިމެނެނީ ވިއެޓްނާމާއި، ތަޖިކިސްތާން އަދި އަފްގާނިސްތާނެވެ. މި ގްރޫޕުގެ މެޗުތައް ކުޅޭނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ތަޖިކިސްތާނުގައެވެ.

ގައުމީ އަންހެން ޓީމަށް ރަސްމީކޮށް އައު ކޯޗެއް ހަމަޖައްސަން ދެން އެ ޓީމުގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މި ވަގުތު މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް (ޑުންގާ) އެވެ. އެކަމަކު މީގެ ކުރިން ރާއްޖެޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ބައްސާމް ވަނީ ގައުމީ އަންހެން ޓީމަށް ބިދޭސީ ކޯޗަކު ހޯދުމަށް މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރާއިރު، މި ފަހުން އެ ޓީމުން ވަނީ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 20 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް