ކ. މާލެ
|
19 އޯގަސްޓް 2021 | ބުރާސްފަތި 16:16
ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދް / ޓްވިޓާ
ރާއްޖެއާއި ތައިލެންޑްގެ ގުޅުން
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ތައިލެންޑްގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާ ވަރޗުއަލްކޮށް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
ތަޢުލީމު، ޒުވާނުން، އަދި ސަޤާފަތާއި ފަތުރުވެރިކަން ފަދަ އެކި ދާއިރާތަކުން ދެޤައުމު ގުޅިގެން އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި
 
މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެޤައުމުގެ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވި

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ތައިލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު އަދި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑޮން ޕްރަމުދްވިނާއީއާ ވަރޗުއަލްކޮށް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެޤައުމުގެ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތު ދެ ޤައުމުގައި އޮތް ގޮތާއި، މި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ދެޤައުމުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރުން، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތާ ބެހޭ ގޮތުން ދެ ވަޒީރުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ, ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި، ޚާއްސަކޮށް ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ތައިލެންޑުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަޢުލީމު، ޒުވާނުން، އަދި ސަޤާފަތާއި ފަތުރުވެރިކަން ފަދަ އެކި ދާއިރާތަކުން ދެޤައުމު ގުޅިގެން އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، އދ. ގެ ތެރެއިން ދެޤައުމު ގުޅިގެން އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް