ކ. މާލެ
|
19 އޯގަސްޓް 2021 | ބުރާސްފަތި 16:03
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ސްރީލަންކާގެ އައު ޚާރިޖީ ވަޒީރު އައްޔަންކުރުން
ސްރީލަންކާގެ އައު ޚާރިޖީ ވަޒީރަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
 
ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ލަންކާގެ އައު ޚާރިޖީ ވަޒީރު ގަމިނި ލަކްޝްމަން ޕީރިސް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް މި މަޤާމު ފުރުއްވާފައި

ސްރީލަންކާގެ އައު ޚާރިޖީ ވަޒީރު ގަމިނި ލަކްޝްމަން ޕީރިސްއަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖީ.އެލް ޕީރިސްއަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ފޮނުއްވި މަރުޙަބާގެ މެސެޖްގައި، ކުރީގައި ވެސް ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަން ކުރައްވައި އަދި ސިޔާސީ ދާއިރާގެ އެތައް ޒަމާންތަކެއްގެ ތަޖުރިބާއާއެކު، އެމަނިކުފާނުގެ ވަޒީރުކަމުގައި ސްރީލަންކާއާއި އެހެނިހެން ޤައުމުތަކާއެކު އޮންނަ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެންދާނެކަމަށް ޔަޤީންކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތްޕުޅަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ ޕްރޮފެސަރ ޖީ.އެލް ޕީރިސްއަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ މެސެޖްގައި ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރަން މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ލަންކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަށް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް