ކ. މާލެ
|
18 އޯގަސްޓް 2021 | ބުދަ 18:33
މޯހަން ބަގާނާއި ބެންގަލޫރު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
މޯހަން ބަގާނާއި ބެންގަލޫރު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އޭއެފްސީ
އޭއެފްސީ ކަޕް
ބެންގަލޫރު ބަލިކޮށް މޯހަން ބަގާނަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް
 
ބެންގަލޫރު އަތުން މޯހަން ބަގާން މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
މިއީ ބެންގަލޫރު އަތުން ބަގާން ޖެހިޖެހިގެން ހޯދި ތިންވަނަ މޮޅު

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެކުނު އޭޝިއާއަށް ޚާއްސަ ގްރޫޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ ބަލިކޮށް އޭޓީކޭ މޯހަން ބަގާނުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން މޯހަން ބަގާން މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މެޗުގެ 11 ވަނަ މިނެޓުގައި ބެންގަލޫރުގެ ޖަޔޭޝް ރަނާ ވަނީ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. އެކަމަކު އެ ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލާ އަމާޒުނުވެއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 20 ވަނަ މިނެޓުގައި މޯހަން ބަގާނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ހޫގޯ ބޯމަސް ފޮނުވާލި ހަމަލާގެ ހުރަހަކަށްވީ ބެންގަލޫރުގެ ގޯލްކީޕަރު ގްރުޕްރީތެވެ.

މި މެޗުގައި މޯހަން ބަގާނުން ލީޑު ނަގާފައިވަނީ މެޗުގެ 39 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ކޯނަރަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކްރިޝްނާއެވެ. އަދި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި މޯހަން ބަގާނުން ވަނީ ދެވަނަ ލަނޑެއް ޖަހައި، ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސުބަޝިސް ބޯސްއެވެ. އެ ލަނޑާއެކު ބެންގަލޫރުން އެ ޓީމުގެ އެޓޭކުތައް ވަރުގަދަކުރި ނަމަވެސް، އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެތުރީ އާއި ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ކްލޭޓަން ސިލްވާ ހުއްޓުވަން މޯހަން ބަގާންގެ ޑިފެންޑަރުން ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެ ކުޅުންތެރިން މާކުކޮށްގެން ކުޅެފައެވެ.

މޯހަން ބަގާނާއި ބެންގަލޫރު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - އޭއެފްސީ

މި މެޗުން މޯހަން ބަގާން މޮޅުވިއިރު، މިއީ ބެންގަލޫރު އަތުން މޯހަން ބަގާން ޖެހިޖެހިގެން ހޯދި ތިންވަނަ މޮޅެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން އިންޑިއަން ސުޕަ ލީގުގައި ބެންގަލޫރާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ދެ މެޗުންވެސް މޯހަން ބަގާން ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ.

ގްރޫޕް ޑީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މޯހަން ބަގާން މޮޅުވިއިރު، ދެން އެ ޓީމުން މެޗެއް ކުޅޭނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރެއެވެ. އެރޭ މޯހަން ބަގާން ނުކުންނާނީ ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާ ދެކޮޅަށެވެ. އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ބެންގަލޫރު ނުކުންނާނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗެމްޕިއަން ބަޝުންދަރާ ކިންގްސްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް