ކ. މާލެ
|
18 އޯގަސްޓް 2021 | ބުދަ 19:10
23 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމުން މީގެ ކުރިން ބޭއްވި ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން
23 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމުން މީގެ ކުރިން ބޭއްވި ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު ކޭމްޕުކުރުން
ޅ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ ކޭމްޕުން ޒުވާން ގައުމީ ޓީމަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު
 
ޅ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ ކޭމްޕް އޮންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު
 
23 އަހަރުން ދަށުގެ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރާނެ

ޅ. އަތޮޅުގައި 23 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކޭމްޕުކުރާނެ ކަމަށާއި، އެ ކޭމްޕުން ޒުވާން ގައުމީ ޓީމަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފިއެވެ.

މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ވަނީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗިން ސްޓާފުން އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ސުޒޭން ހަމަޖެއްސިއިރު، އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުންނަށް ހަމަޖެއްސީ ޒުވާން ކޯޗު ސޮބާހު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމާއި މުޙައްމަދު ޝާހިދު (ޝާޑު) އެވެ. ޒުވާން ގައުމީ ޓީމާ ސުޒޭން ހަވާލުވިއިރު، މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެފްއޭއެމުން ވަނީ ސީނިއާ ގައުމީ ޓީމުގެ ޒިންމާވެސް ސުޒޭނާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ސުޒޭނުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 23 އަހަރުން ދަށުގެ އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ކޮލިފައިންގައި ގައުމީ ޓީމު ވާދަކުރާނެއެވެ. އެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިން މެޗުތައް މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުޅޭއިރު، ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕް ސީގެ މެޗުތައް ކުޅޭނީ ބަހްރޭނުގައެވެ. ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕުގައި ދެން އޮތީ ބަހްރޭނުގެ އިތުރުން އިރާގާއި އަފްގާނިސްތާނެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ސުޒޭން ބުނީ ކޮލިފައިންގެ ކުރިން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ޒުވާން ގައުމީ ޓީމު ޅ. ނައިފަރުގައި ނުވަތަ އެ ސަރަހައްދުގައި ކޭމްޕުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެ ކޭމްޕުގައި ޒުވާން ގައުމީ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ރަށަކަށްވެސް އެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭ ހަތް މެޗު ކުޅުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ. އަދި އެ މެޗުތަކުގައި ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން ފާހަގަވެއްޖެނަމަ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމުން ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށްވެސް ސުޒޭން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސުޒޭން ބުނީ ނައިފަރުގައި ކޭމްޕްކުރަން ނިންމުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެ ސަރަހައްދަކީ ވަރަށް ގިނަ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތަކެއް ހުރި ސަރަހައްދަކަށް ވެފައި، ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ރަނގަޅު ޓީމެއް އޮތުން ކަމަށެވެ. އަދި ޅ. އަތޮޅަށް ބޮޑަށް ފޯކަސް ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާއިރު، އެ އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ މެދު ކަމަށްވެފައި، އެހެން އަތޮޅުތަކުންވެސް އައިސް މެޗު ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ޒުވާން ގައުމީ ޓީމު ޅ. އަތޮޅުގައި ކޭމްޕުކުރާއިރު، ކޮލިފައިންގެ ކުރިން ބަހްރޭނުގައި 10 ވަރަކަށް ދުވަހު އެ ޓީމު ކޭމްޕުކުރާނެއެވެ. މި ފަހަރުގެ ކޮލިފައިންގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ ނުކުންނާނީ އިރާގާ ދެކޮޅަށެވެ. ކޮލިފައިންގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އެ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ބަހްރޭނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ނުކުންނައިރު، ފަހު މެޗުގައި 31 ވަނަ ދުވަހު ނުކުންނާނީ އަފްގާނިސްތާނާ ދެކޮޅަށެވެ.

ކޮލިފައިންގައި 11 ގްރޫޕް ހިމެނޭއިރު، ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގެ އެއްވަނައަށްދާ ގައުމަށް އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕުން ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. އަދި އެ 11 ގްރޫޕުން ދެވަނައަށްދާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނެރޭ ހަތަރު ގައުމަކަށްވެސް މުބާރާތުން ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ.

މި ފަހަރުގެ އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖޭގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، އެންމެ ފަހުން ރާއްޖޭން މި މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެ ފަހަރު ޒުވާން ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހުރީ ގައުމީ ސީނިއާ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި މީގެ ކުރިން ހުރި ޕީޓަ ސެގާޓެވެ. އެ ފަހަރުގެ ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެއިން ޔޫއޭއީ، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަދި ލުބުނާނާ ވާދަކުރިއިރު، ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ކޮޅަށް ވަނީ ޖުމްލަ 15 ލަނޑު ވަދެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް