ތ. ކިނބިދޫ
|
18 އޯގަސްޓް 2021 | ބުދަ 12:46
ރައީސް ޞާލިޙް ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންވަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް ޞާލިޙް ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންވަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ޑަބްލިއުޑީސީގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުން
އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ދެގުނަ ބޮޑުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިފި
 
އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަައް ބާރުވެރިކުރުވުމަކީ ރައީސްގެ ވައުދުފުޅެއް

އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ދެގުނަ ބޮޑުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޮޅުމަޑުލުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ކިނބިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒެކެވެ. އަދި އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމަށް މަގުފަހިކުރެވެން ހުރި ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުން އެހީތެރިވެދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ޑަބްލިއުޑީސީ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ކުޑަ ކަމަށާއި އެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މެމްބަރުންނަށް މިހާރު ލިބެމުންދާ މުސާރަ އަކީ އެންމެ އެކަށޭނަ މުސާރައެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތައް ރަށްރަށަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާއިރު، އެކޮމެޓީން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ރާވާފައިވެއެވެ. އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރަކަށް މިހާރު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބެނީ 2500 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ކޮމެޓީގެ ރައީސާއަށް 3000 ރުފިޔާ ލިބެއެވެ.

ރައީސްގެ މިނިންމެވުމާއެކު ކޮމެޓީގެ މެމްބަރަކަށް ދެން 5000 ރުފިޔާ ލިބޭއިރު، ރައީސާއަށް 6000 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ އިތުރުން އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތައް ވެސް ބާރުވެރިކުރުވައި އެކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކުރުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
60%
0%
0%
0%
40%
ކޮމެންޓް
18 އޯގަސްޓް 2021 | ބުދަ 16:33
މާކުންބެ
ސުކޫލްތަކުގަ ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިގެން ތިބޭ ލައިބްރޭރިއަނުންނަންވެސް މިވަރުގެ މުސާރައެއް ނުދެ. 4000/- ބޭސިކް މުސާރަ🤔
ގުޅުންހުރި
ކިނބިދޫ އާއި ވޭމަންޑޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލުމުން ރަށުގައި ތިބެގެން މަތީތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވާނެ: ރައީސް މުއިއްޒު
ކިނބިދޫ އާއި ވޭމަންޑޫ އެއްފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ރައީސް މުއިއްޒަށް ހުށަހަޅައިފި
މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް ވަށައިގެން ކަލްޗަރަލް ޒޯނެއް ކަނޑައެޅުއްވުމަށް ރައީސް ސާލިހް ނިންމަވައިފި
ރައީސް ޞާލިހު އިރުޝާދު ދެއްވީ ހުވާކުރާ ޖަލްސާ އަށް ހުރަސް އެޅޭ ކަމެއް ނުކުރަން - އަސްލަމް
މުއިއްޒު އެވެ. ފުނޑާލައްވަން ތިޔަ އުޅުއްވަނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ނޫންތޯ އެވެ؟
އަލް އަހްލީ ހޮސްޕިޓަލަށް އިސްރޭލުން ދިން ޙަމަލާ ރައީސް ޞާލިޙް ކުށްވެރިކުރައްވައިފި
އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސީލްކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހާނީ އައްޑޫ ސިޓީން - ރައީސް
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެއަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެންޑިޑޭޓު އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ރަނިންމޭޓު އިބޫއަސްލަމް